Lijst met uitzonderingen op het Europese inreisverbod

Voor reizigers uit landen met een hoog COVID-19-risico buiten de Europese Unie/het Schengengebied (ook het Verenigd Koninkrijk) geldt het Europese inreisverbod. Als het doel van uw reis op de lijst van uitzonderingen staat kunt u toch naar Nederland reizen. Dat geldt onder voorwaarden ook als u (14 dagen of langer) volledig gevaccineerd bent. Komt u uit een zeerhoogrisicogebied met een zorgwekkende virusvariant? Dan bent u niet uitgezonderd van het Europese inreisverbod als u volledig gevaccineerd bent.

Information in English 

Read information about the EU entry ban and exemptions in English on Government.nl

Geen inreisverbod voor veilige landen (laag COVID-19-risico)

Als u uit een land buiten de Europese Unie/het Schengengebied komt met een laag COVID-19-risico, een veilig land, dan mag u naar Nederland reizen. Hiervoor geldt geen EU-inreisverbod. Het Verenigd Koninkrijk is geen EU/Schengenland. 

U heeft een altijd een testbewijs nodig bij uw (terug)reis naar Nederland vanuit een veilig land buiten de EU/Schengen. 

Bewijs van uw reisdoel meenemen

Staat uw reisdoel op de lijst met uitzonderingen en reist u naar Nederland? Neem de documenten mee waarmee u bij aankomst op de luchthaven in Nederland het doel van uw reis kunt bewijzen. Deze documenten mogen in het Nederlands, Engels of Spaans zijn.

Lijst met uitzonderingen op inreisverbod

U valt in een uitzonderingscategorie als 1 van onderstaande situaties voor u geldt: 

Volledige vaccinatie

Bent u ingezetene van een land dat niet op de lijst met veilige landen staat en volledig gevaccineerd, dan kunt u uitgezonderd worden op het EU-inreisverbod. U mag Nederland inreizen als u met een vaccinatiebewijs kunt aantonen dat u volledig gevaccineerd bent met een vaccin dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

U heeft een altijd een testbewijs nodig bij uw (terug)reis naar Nederland, ook als u volledig gevaccineerd bent. 

Deze uitzondering geldt niet voor reizigers uit zeerhoogrisicogebieden met een zorgwekkende virusvariant of China zolang China de reisbeperkingen voor reizigers uit Europa handhaaft. 

Documenten grenscontrole in Nederland

Als u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden voor reizen naar Nederland na vaccinatie heeft u de volgende documenten nodig bij de grenscontrole in Nederland:

Daarnaast moet u testbewijs laten zien voor u aan boord gaat van het vliegtuig.

Reizigers van 12 jaar en ouder van buiten het Schengen-gebied moeten de vaccinatieverklaring invullen. Kinderen onder de 18 jaar die met hun gevaccineerde ouders of voogden reizen hoeven geen vaccinatieverklaring in te vullen. Zij zijn verplicht om een negatieve COVID-19 testuitslag te laten zien, behalve als zij hiervan uitgezonderd zijn

Visum aanvragen

Bent u een reiziger en onderdaan van een land waarvoor een visumplicht geldt? Dan is de gebruikelijke visumprocedure van toepassing.

Nationaliteit en verblijfsrecht

 • U heeft de nationaliteit van een land uit de EU of een Schengenland. Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Het Verenigd Koninkrijk is geen EU/Schengenland. Lees de regels voor familieleden
 • U heeft de nationaliteit van of bent inwoner van een van de volgende landen: Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino en Vaticaanstad. Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Lees de regels voor familieleden en controleer of zij een visum nodig hebben.
 • U heeft de nationaliteit van een derde land (niet EU) en u heeft een verblijfskaart of een verblijfsvergunning. Deze voldoet aan de Richtlijn 2003/109/EG (de Richtlijn langdurig ingezetenen). Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Lees de regels voor familieleden en controleer wel of zij een visum nodig hebben..
 • U heeft de nationaliteit van een derde land (niet EU), maar u ontleent uw verblijfsrecht aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een Schengenland. Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen. Wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Lees de regels voor familieleden en controleer of zij een visum nodig hebben.
 • U heeft een visum voor lang verblijf (MVV).
 • U heeft een kennisgevingsbrief van de IND voor lang verblijf.
 • U heeft een verblijfsvergunning voor Nederland. Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Lees de regels voor familieleden en controleer of zij een visum nodig hebben.

Studie, kennis en onderzoek

 • U bent student die voor een kort verblijf naar Nederland komt (korter dan 3 maanden). Ook heeft u een bewijs van inschrijving van een onderwijsinstelling die op de lijst staat van erkend referent.
 • U bent kennismigrant die voor kort verblijf naar Nederland komt (korter dan 3 maanden). Ook heeft u een bewijs van de te verrichte arbeid of tewerkstellingsvergunning.
 • U bent onderzoeker of wetenschapper conform het handelingskader voor onderzoekers of wetenschappers.

Voor werk

 • U heeft een vitale functie of behoefte: zorgpersoneel, arts of verpleegkundige.
 • U bent grenswerker.
 • U bent seizoenarbeider.
 • U werkt in de transportsector:
  • goederentransport
  • containerschepen
  • bulkschepen (bv. erts of steenkool)
  • tankers (brandstoffen en chemicaliën)
  • visserij
 • U werkt in de energiesector:
  • olie- en gasplatformen
  • windmolenparken
  • offshorebedrijven die diensten bieden aan de energiesector.
 • U bent een professional die spoedeisende technische werkzaamheden verricht ten behoeve van de vitale sector, die specialistische kennis en fysieke aanwezigheid vereist.
 • U bent deel van de flight crew.
 • U bent een zeevarende en in het bezit van een zeemansboekje. Het gaat hier niet om zeevarenden op commerciële jachten en in de pleziervaart.
 • Per 15 mei: U bent zeevarende van commerciële schepen met een lengte van meer dan 24 meter.
 • U bent diplomaat.
 • U bent in het bezit van een dienstpaspoort en moet reizen om uw functie uit te oefenen.
 • U bent militair en moet reizen om uw functie uit te oefenen.
 • U werkt bij een internationale of humanitaire organisatie.
 • U bent journalist volgens het handelingskader voor journalisten.
 • U bent topsporter volgens het handelingskader voor topsporters.
 • U bent onderzoeker of wetenschapper volgens het handelingskader voor onderzoekers of wetenschappers.
 • U bent een zakenreiziger volgens het handelingskader Uitzondering inreisverbod zakenreizigers.
 • U bent een professional in de culturele en creatieve sector volgens de uitzondering inreisverbod cultuur, wetenschap, journalistiek.

Voor familiebezoek bij ziekte, overlijden of bezoek aan kleinkind

U heeft zwaarwegende redenen om uw familie te bezoeken. Hierbij gaat het echt om reizen in uitzonderlijke gevallen zoals:

 • U bezoekt een ernstig ziek of terminaal ziek familielid of woont een begrafenis bij. U bent een eerstegraads- of tweedegraadsfamilielid. Vul de verklaring ziekenbezoek in.
 • U komt naar Nederland voor de bevalling van uw wettelijke partner. Als u niet officieel gehuwd bent, heeft u als partner het ongeboren kind erkend. Ook moet u bewijzen met een brief van de gynaecoloog of verloskundige dat uw partner langer dan 34 weken zwanger is.
 • Vanaf 16 september 00:01 zijn alle (over)grootouders die (achter)kleinkinderen in Nederland tot de leeftijd van 18 jaar willen bezoeken uitgezonderd van het EU-inreisverbod. Eerder gold dit alleen als zij pasgeboren (achter)kleinkinderen wilden bezoeken. Vul het formulier Bezoek aan (achter)kleinkind in.
 • U bent een gescheiden ouder uit een derde land die een bezoek willen brengen aan uw kind. Vul de verklaring gescheiden ouder in.

Doorreis, overstap en transfer

 • U bent op doorreis naar een land buiten de EU/Schengen. U moet bewijzen dat u een aansluitende vlucht heeft naar een land buiten het EU/Schengengebied. Het Verenigd Koninkrijk is geen land binnen het EU/Schengengebied. De vlucht moet binnen 48 uur na aankomst op de luchthaven vertrekken. U mag in deze tijd de internationale transitzone van de luchthaven niet verlaten. 
 • U reist vanuit een derde land via Nederland naar een ander EU-land/Schengenland. Dat is mogelijk als u toestemming heeft van het EU-land/Schengenland om daar naar toe te gaan. Dit kunt u laten zien door bijvoorbeeld een nota verbale van de ambassade te laten zien. Of een ander document waaruit blijkt dat u naar dat land mag reizen. Heeft u zo'n soort document niet? Dan wordt aan de Nederlandse grens beoordeeld of u wel of niet Nederland in mag reizen. Zonder document van het EU-land/Schengenland waar u naar toe wilt reizen is het advies om met een directe vlucht naar uw bestemming te reizen. U heeft misschien een luchthaventransitvisum nodig. Dit hangt onder andere af van uw nationaliteit. Een visumwijzer helpt u te bepalen of u een luchthaventransitvisum nodig heeft. Het Verenigd Koninkrijk is geen land binnen het EU/Schengengebied. 

Internationale bescherming en humanitaire overwegingen

 • U heeft internationale bescherming gekregen.
 • U wordt tot Nederland toegelaten vanwege humanitaire overwegingen.

Langeafstandsrelaties

Negatieve testverklaring en thuisquarantaine

Mag u naar Nederland reizen omdat u in een uitzonderingscategorie valt? Controleer voor vertrek welke negatieve testverklaring u nodig heeft en of u bij aankomst 10 dagen in quarantaine moet.

Visumplicht

Bent u een onderdaan van een land waarvoor een visumplicht geldt dan is de gebruikelijke visumprocedure van toepassing. Vraag alleen een visum aan als u uw aanvraag kunt indienen bij een ambassade of External Service Provider en ook daadwerkelijk naar Nederland kunt reizen. Controleer ook de voorwaarden voor internationaal vervoer van IATA.