Lijst met uitzonderingen op het Europese inreisverbod

Voor reizigers uit landen met een hoog COVID-19-risico buiten de Europese Unie/het Schengengebied (ook het Verenigd Koninkrijk) geldt het Europese inreisverbod. Als het doel van uw reis op de lijst van uitzonderingen staat kunt u toch naar Nederland reizen. Dat geldt onder voorwaarden ook als u (14 dagen of langer) volledig gevaccineerd bent. 

Information in English 

Read information about the EU entry ban and exemptions in English on Government.nl

Geen inreisverbod voor veilige landen (laag COVID-19-risico)

Als u uit een land buiten de Europese Unie/het Schengengebied komt met een laag COVID-19-risico, een veilig land, dan mag u naar Nederland reizen. Hiervoor geldt geen EU-inreisverbod. Het Verenigd Koninkrijk is geen EU/Schengenland. 

U heeft een geldig vaccinatiebewijs of testbewijs nodig bij uw (terug)reis naar Nederland vanuit een veilig land buiten de EU/Schengen. 

Bewijs van uw reisdoel meenemen

Staat uw reisdoel op de lijst met uitzonderingen en reist u naar Nederland? Neem de documenten mee waarmee u bij aankomst op de luchthaven in Nederland het doel van uw reis kunt bewijzen. Deze documenten mogen in het Nederlands, Engels of Spaans zijn.

Lijst met uitzonderingen op inreisverbod

U valt in een uitzonderingscategorie als 1 van onderstaande situaties voor u geldt: 

Volledige vaccinatie

Bent u ingezetene van een land dat niet op de lijst met veilige landen staat en volledig gevaccineerd, dan kunt u uitgezonderd worden op het EU-inreisverbod. U mag Nederland inreizen als u met een vaccinatiebewijs kunt aantonen dat u volledig gevaccineerd bent met een vaccin dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Documenten grenscontrole in Nederland

Als u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden voor reizen naar Nederland na vaccinatie heeft u de volgende documenten nodig bij de grenscontrole in Nederland:

Reizigers van 12 jaar en ouder van buiten het Schengen-gebied moeten de vaccinatieverklaring invullen. Kinderen onder de 18 jaar die met hun gevaccineerde ouders of voogden reizen zijn hiervan uitgezonderd. Zij zijn verplicht om een negatieve COVID-19 testuitslag te laten zien, behalve als zij hiervan uitgezonderd zijn

Visum aanvragen

Bent u een reiziger en onderdaan van een land waarvoor een visumplicht geldt? Dan is de gebruikelijke visumprocedure van toepassing.

Nationaliteit en verblijfsrecht

 • U heeft de nationaliteit van een land uit de EU of een Schengenland. Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Het Verenigd Koninkrijk is geen EU/Schengenland. Lees de regels voor familieleden
 • U heeft de nationaliteit van of bent inwoner van een van de volgende landen: Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino en Vaticaanstad. Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Lees de regels voor familieleden en controleer of zij een visum nodig hebben.
 • U heeft de nationaliteit van een derde land (niet EU) en u heeft een verblijfskaart of een verblijfsvergunning. Deze voldoet aan de Richtlijn 2003/109/EG (de Richtlijn langdurig ingezetenen). Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Lees de regels voor familieleden en controleer wel of zij een visum nodig hebben..
 • U heeft de nationaliteit van een derde land (niet EU), maar u ontleent uw verblijfsrecht aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een Schengenland. Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen. Wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Lees de regels voor familieleden en controleer of zij een visum nodig hebben.
 • U heeft een visum voor lang verblijf (MVV).
 • U heeft een kennisgevingsbrief van de IND voor lang verblijf.
 • U heeft een verblijfsvergunning voor Nederland. Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Lees de regels voor familieleden en controleer of zij een visum nodig hebben.

Studie, kennis en onderzoek

 • U bent student die voor een kort verblijf naar Nederland komt (korter dan 3 maanden). Ook heeft u een bewijs van inschrijving van een onderwijsinstelling die op de lijst staat van erkend referent.
 • U bent kennismigrant die voor kort verblijf naar Nederland komt (korter dan 3 maanden). Ook heeft u een bewijs van de te verrichte arbeid of tewerkstellingsvergunning.
 • U bent onderzoeker of wetenschapper conform het handelingskader voor onderzoekers of wetenschappers.

Voor werk

 • U heeft een vitale functie of behoefte: zorgpersoneel, arts of verpleegkundige.
 • U bent grenswerker.
 • U bent seizoenarbeider.
 • U werkt in de transportsector:
  • goederentransport
  • containerschepen
  • bulkschepen (bv. erts of steenkool)
  • tankers (brandstoffen en chemicaliën)
  • visserij
 • U werkt in de energiesector:
  • olie- en gasplatformen
  • windmolenparken
  • offshorebedrijven die diensten bieden aan de energiesector.
 • U bent een professional die spoedeisende technische werkzaamheden verricht ten behoeve van de vitale sector, die specialistische kennis en fysieke aanwezigheid vereist.
 • U bent deel van de flight crew.
 • U bent een zeevarende en in het bezit van een zeemansboekje. Het gaat hier niet om zeevarenden op commerciële jachten en in de pleziervaart.
 • Per 15 mei: U bent zeevarende van commerciële schepen met een lengte van meer dan 24 meter.
 • U bent diplomaat.
 • U bent in het bezit van een dienstpaspoort en moet reizen om uw functie uit te oefenen.
 • U bent militair en moet reizen om uw functie uit te oefenen.
 • U werkt bij een internationale of humanitaire organisatie.
 • U bent journalist volgens het handelingskader voor journalisten.
 • U bent topsporter volgens het handelingskader voor topsporters.
 • U bent onderzoeker of wetenschapper volgens het handelingskader voor onderzoekers of wetenschappers.
 • U bent een zakenreiziger volgens het handelingskader Uitzondering inreisverbod zakenreizigers.
 • U bent een professional in de culturele en creatieve sector volgens de uitzondering inreisverbod cultuur, wetenschap, journalistiek.

Voor familiebezoek bij ziekte, overlijden of bezoek aan kleinkind

U heeft zwaarwegende redenen om uw familie te bezoeken. Hierbij gaat het echt om reizen in uitzonderlijke gevallen zoals:

 • U bezoekt een ernstig ziek of terminaal ziek familielid of woont een begrafenis bij. U bent een eerstegraads- of tweedegraadsfamilielid. Vul de verklaring ziekenbezoek in.
 • U komt naar Nederland voor de bevalling van uw wettelijke partner. Als u niet officieel gehuwd bent, heeft u als partner het ongeboren kind erkend. Ook moet u bewijzen met een brief van de gynaecoloog of verloskundige dat uw partner langer dan 34 weken zwanger is.
 • Vanaf 16 september 00:01 zijn alle grootouders die kleinkinderen in Nederland tot de leeftijd van 18 jaar willen bezoeken uitgezonderd van het EU-inreisverbod. Eerder gold dit alleen als zij pasgeboren kleinkinderen wilden bezoeken. Vul het formulier Bezoek aan kleinkind in.
 • U bent een gescheiden ouder uit een derde land die een bezoek willen brengen aan uw kind. Vul de verklaring gescheiden ouder in.

Doorreis, overstap en transfer

 • U bent op doorreis naar een land buiten de EU/Schengen. U moet bewijzen dat u een aansluitende vlucht heeft naar een land buiten het EU/Schengengebied. Het Verenigd Koninkrijk is geen land binnen het EU/Schengengebied. De vlucht moet binnen 48 uur na aankomst op de luchthaven vertrekken. U mag in deze tijd de internationale transitzone van de luchthaven niet verlaten. 
 • U reist vanuit een derde land via Nederland naar een ander EU-land/Schengenland. Dat is mogelijk als u toestemming heeft van het EU-land/Schengenland om daar naar toe te gaan. Dit kunt u laten zien door bijvoorbeeld een nota verbale van de ambassade te laten zien. Of een ander document waaruit blijkt dat u naar dat land mag reizen. Heeft u zo'n soort document niet? Dan wordt aan de Nederlandse grens beoordeeld of u wel of niet Nederland in mag reizen. Zonder document van het EU-land/Schengenland waar u naar toe wilt reizen is het advies om met een directe vlucht naar uw bestemming te reizen. U heeft misschien een luchthaventransitvisum nodig. Dit hangt onder andere af van uw nationaliteit. Een visumwijzer helpt u te bepalen of u een luchthaventransitvisum nodig heeft. Het Verenigd Koninkrijk is geen land binnen het EU/Schengengebied. 

Internationale bescherming en humanitaire overwegingen

Negatieve testverklaring en thuisquarantaine

Mag u naar Nederland reizen omdat u in een uitzonderingscategorie valt? Controleer of u een negatieve testverklaring nodig heeft en of u bij aankomst 10 dagen in quarantaine moet.

Visumplicht

Bent u een onderdaan van een land waarvoor een visumplicht geldt dan is de gebruikelijke visumprocedure van toepassing. Vraag alleen een visum aan als u uw aanvraag kunt indienen bij een ambassade of External Service Provider en ook daadwerkelijk naar Nederland kunt reizen. Controleer ook de voorwaarden voor internationaal vervoer van IATA.