Onderzoeken over gedrag en het coronavirus

De Rijksoverheid laat sinds de uitbraak van het coronavirus regelmatig onderzoeken hoe het gedrag van mensen met de maatregelen zich ontwikkelt. En ook wat zij ervan vinden en welke informatie zij nodig hebben. De overheid gebruikt deze informatie bij de communicatie over het coronavirus en bij beslissingen over de maatregelen.

Rapporten over de campagne-effecten 'Alleen Samen'

De Dienst Publiek en Communicatie (van het ministerie van Algemene Zaken) doet onderzoek naar het effect van de overheidscampagne 'Alleen samen krijgen we corona onder controle'. De volgende rapporten zijn verschenen:

Van ieder rapport verschijnt ook een samenvatting. Daarin staan de belangrijkste conclusies. En extra inzichten uit onderzoeken van andere organisaties.

Onderzoeken van RIVM en GGD-GHOR

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD’en doen onderzoek naar hoe mensen omgaan met het coronavirus. In het onderzoek van RIVM en GGD-GHOR gaat het om:

  • het gedrag van mensen;
  • wat mensen vinden van de gedragsregels van de overheid; en
  • hoe het mensen in Nederland gaat.

Bekijk de resultaten van het onderzoek gedragsregels en welbevinden.

Onderzoeken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (flitspeilingen)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ook onderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek werden vragen gesteld over:

  • zorgen rond het coronavirus;
  • informatiebehoefte rond het coronavirus;
  • wat mensen vinden van de informatie en maatregelen van de overheid;
  • begrip voor de maatregelen; en
  • of mensen de maatregelen kennen.

Vanaf juli 2020 zijn de flitspeilingen opgenomen in de campagne-effectmonitor 'Alleen Samen'. Tot juli 2020 verschenen de volgende rapporten: