Lijst met uitzonderingen op het Europese inreisverbod

Voor reizigers uit landen met een hoog COVID-19-risico buiten de Europese Unie/het Schengengebied geldt het Europese inreisverbod. Als het doel van uw reis op de lijst van uitzonderingen staat kunt u toch naar Nederland reizen.

Information in English 

Read information about the EU entry ban and exemptions in English on Government.nl

Geen inreisverbod voor veilige landen (laag COVID-19-risico)

Als u uit een land buiten de Europese Unie/het Schengengebied komt met een laag COVID-19-risico, een veilig land, dan mag u naar Nederland reizen. Hiervoor geldt geen EU-inreisverbod. 

Bewijs van uw reisdoel meenemen

Staat uw reisdoel op de lijst met uitzonderingen en reist u naar Nederland? Neem de documenten mee waarmee u bij aankomst op de luchthaven in Nederland het doel van uw reis kunt bewijzen. Deze documenten mogen in het Nederlands, Engels of Spaans zijn.

Lijst met uitzonderingen op inreisverbod

U valt in een uitzonderingscategorie als 1 van onderstaande situaties voor u geldt:    

Nationaliteit en verblijfsrecht

Studie, kennis en onderzoek

 • U bent student die voor een kort verblijf naar Nederland komt (korter dan 3 maanden). Ook heeft u een bewijs van inschrijving van een onderwijsinstelling die op de lijst staat van erkend referent.
 • U bent kennismigrant die voor kort verblijf naar Nederland komt (korter dan 3 maanden). Ook heeft u een bewijs van de te verrichte arbeid of tewerkstellingsvergunning.
 • U bent onderzoeker of wetenschapper conform het handelingskader voor onderzoekers of wetenschappers.

Voor werk

 • U heeft een vitale functie of behoefte: zorgpersoneel, arts of verpleegkundige.
 • U bent grenswerker.
 • U bent seizoenarbeider.
 • U werkt in de transportsector:
  • goederentransport
  • containerschepen
  • bulkschepen (bv. erts of steenkool)
  • tankers (brandstoffen en chemicaliën)
  • visserij
 • U werkt in de energiesector:
  • olie- en gasplatformen
  • windmolenparken
  • offshorebedrijven die diensten bieden aan de energiesector.
 • U bent een professional die spoedeisende technische werkzaamheden verricht ten behoeve van de vitale sector, die specialistische kennis en fysieke aanwezigheid vereist.
 • U bent deel van de flight crew.
 • U bent een zeevarende en in het bezit van een zeemansboekje. Het gaat hier niet om zeevarenden op commerciële jachten en in de pleziervaart.
 • Per 15 mei: U bent zeevarende van commerciële schepen met een lengte van meer dan 24 meter.
 • U bent diplomaat.
 • U bent in het bezit van een dienstpaspoort en moet reizen om uw functie uit te oefenen.
 • U bent militair en moet reizen om uw functie uit te oefenen.
 • U werkt bij een internationale of humanitaire organisatie.
 • U bent journalist volgens het handelingskader voor journalisten.
 • U bent topsporter volgens het handelingskader voor topsporters.
 • U bent onderzoeker of wetenschapper volgens het handelingskader voor onderzoekers of wetenschappers.
 • U bent een zakenreiziger volgens het handelingskader Uitzondering inreisverbod zakenreizigers.
 • U bent een professional in de culturele en creatieve sector volgens de uitzondering inreisverbod cultuur, wetenschap, journalistiek.

Voor familiebezoek bij ziekte, overlijden of bevalling

U heeft zwaarwegende redenen om uw familie te bezoeken. Hierbij gaat het echt om reizen in uitzonderlijke gevallen zoals:

 • U bezoekt een ernstig ziek (gaat in per 15 mei) of terminaal ziek familielid of woont een begrafenis bij. U bent een eerstegraads- of tweedegraadsfamilielid. Vul de verklaring ziekenbezoek in.
 • U komt naar Nederland voor de bevalling van uw wettelijke partner. Als u niet officieel gehuwd bent, heeft u als partner het ongeboren kind erkend. Ook moet u bewijzen met een brief van de gynaecoloog of verloskundige dat uw partner langer dan 34 weken zwanger is.
 • Grootouders kunnen voor het bezoeken van hun pasgeboren kleinkind naar NL reizen. Vul de geboorteverklaring in (gaat in per 15 mei).
 • U bent een gescheiden ouder uit een derde land die een bezoek willen brengen aan uw kind. Vul de verklaring gescheiden ouder in (gaat in per 15 mei).

Doorreis, overstap en transfer

 • U bent op doorreis naar een land buiten de EU. U moet bewijzen dat u een aansluitende vlucht heeft naar een land buiten het Schengengebied. Deze vlucht moet binnen 48 uur na aankomst in Amsterdam vertrekken. U mag in deze tijd de internationale transitzone van de luchthaven niet verlaten.
 • U reist vanuit een derde land via Nederland naar een ander EU-land/Schengenland. Dat is mogelijk als u toestemming heeft van het EU-land/Schengenland om daar naar toe te gaan. Dit kunt u laten zien door bijvoorbeeld een nota verbale van de ambassade te laten zien. Of een ander document waaruit blijkt dat u naar dat land mag reizen. Heeft u zo'n soort document niet? Dan wordt aan de Nederlandse grens beoordeeld of u wel of niet Nederland in mag reizen. Zonder document van het EU-land/Schengenland waar u naar toe wilt reizen is het advies om met een directe vlucht naar uw bestemming te reizen. U heeft misschien een luchthaventransitvisum nodig. Dit hangt onder andere af van uw nationaliteit. Een visumwijzer helpt u te bepalen of u een luchthaventransitvisum nodig heeft. Als u via Nederland naar een ander land reist, heeft u een negatieve testuitslag nodig.

Internationale bescherming en humanitaire overwegingen

Negatieve testverklaring en thuisquarantaine

Mag u naar Nederland reizen omdat u in een uitzonderingscategorie valt? Controleer of u een negatieve testverklaring nodig heeft. En houd er rekening mee dat u bij aankomst u 10 dagen in quarantaine gaat.

Visumplicht

Bent u een onderdaan van een land waarvoor een visumplicht geldt dan is de gebruikelijke visumprocedure van toepassing. Vraag alleen een visum aan als u uw aanvraag kunt indienen bij een ambassade of External Service Provider en ook daadwerkelijk naar Nederland kunt reizen. Controleer ook de voorwaarden voor internationaal vervoer van IATA.