Lijst met uitzonderingen op het Europese inreisverbod

Voor reizigers uit landen met een hoog COVID-19-risico buiten de Europese Unie/het Schengengebied (ook Verenigd Koninkrijk) geldt het Europese inreisverbod. Als het doel van uw reis op de lijst van uitzonderingen staat kunt u toch naar Nederland reizen. Neem de nodige documenten mee waarmee u bij aankomst op de luchthaven in Nederland het doel van uw reis kunt bewijzen.

Mag u volgens de lijst met uitzonderingen naar Nederland reizen? Controleer dan of het vliegverbod voor passagiersvluchten uit Zuid-Afrika en landen in Midden- en Zuid-Amerika voor u geldt.

Veilige landen (met een laag COVID-19-risico)

Als u uit een land buiten de Europese Unie/het Schengengebied komt met een laag COVID-19-risico, een veilig land, dan mag u naar Nederland reizen. Hiervoor geldt geen EU-inreisverbod. 

Lijst met uitzonderingen op het EU inreisverbod

U valt in een uitzonderingscategorie als 1 van onderstaande situaties voor u geldt:    

Nationaliteit en verblijfsrecht

Studie, kennis en onderzoek

 • U bent student die voor een kort verblijf naar Nederland komt (korter dan 3 maanden). Ook heeft u een bewijs van inschrijving van een onderwijsinstelling die op de lijst staat van erkend referent.
 • U bent kennismigrant die voor kort verblijf naar Nederland komt (korter dan 3 maanden). Ook heeft u een bewijs van de te verrichte arbeid of tewerkstellingsvergunning.
 • U bent onderzoeker of wetenschapper conform het handelingskader voor onderzoekers of wetenschappers.

Voor werk

 • U heeft een vitale functie of behoefte: zorgpersoneel, arts of verpleegkundige.
 • U bent grenswerker.
 • U bent seizoenarbeider.
 • U werkt in de transportsector:
  • goederentransport
  • containerschepen
  • bulkschepen (bv. erts of steenkool)
  • tankers (brandstoffen en chemicaliën)
  • visserij
 • U werkt in de energiesector:
  • olie- en gasplatformen
  • windmolenparken
  • offshorebedrijven die diensten bieden aan de energiesector.
 • U bent een professional die spoedeisende technische werkzaamheden verricht ten behoeve van de vitale sector, die specialistische kennis en fysieke aanwezigheid vereist.
 • U bent deel van de flight crew.
 • U bent een zeevarende en in het bezit van een zeemansboekje. Het gaat hier niet om zeevarenden op commerciële jachten en in de pleziervaart.
 • U bent diplomaat.
 • U bent in het bezit van een dienstpaspoort en moet reizen om uw functie uit te oefenen.
 • U bent militair en moet reizen om uw functie uit te oefenen.
 • U werkt bij een internationale of humanitaire organisatie.
 • U bent journalist volgens het handelingskader voor journalisten.
 • U bent topsporter volgens het handelingskader voor topsporters.
 • U bent onderzoeker of wetenschapper volgens het handelingskader voor onderzoekers of wetenschappers.
 • U bent een zakenreiziger volgens het handelingskader Uitzondering inreisverbod zakenreizigers.
 • U bent een professional in de culturele en creatieve sector volgens de uitzondering inreisverbod cultuur, wetenschap, journalistiek.

Voor familiebezoek bij ziekte, overlijden of bevalling

U heeft zwaarwegende redenen om uw familie te bezoeken. Hierbij gaat het echt om reizen in uitzonderlijke gevallen zoals:

 • U bezoekt een terminaal ziek familielid of woont een begrafenis bij. U bent een eerstegraads- of tweedegraadsfamilielid.
 • U komt naar Nederland voor de bevalling van uw wettelijke partner. Dit geldt alleen voor u als vader. Als u niet officieel gehuwd bent, heeft u als vader het ongeboren kind erkend. Ook moet u bewijzen dat uw partner langer dan 34 weken zwanger is.

Doorreis, overstap en transfer

 • U bent op doorreis naar een land buiten de EU. U moet bewijzen dat u een aansluitende vlucht heeft naar een land buiten het Schengengebied. Deze vlucht moet binnen 48 uur na aankomst in Amsterdam vertrekken. U mag in deze tijd de internationale transitzone van de luchthaven niet verlaten.
 • U reist vanuit een derde land via Nederland naar een ander Schengenland. Dat is mogelijk als u toestemming heeft van het Schengenland om daar naar toe te gaan. Dit kunt u laten zien door bijvoorbeeld een nota verbale van de ambassade te laten zien. Of een ander document waaruit blijkt dat u naar dat land mag reizen. Heeft u zo'n soort document niet? Dan wordt aan de Nederlandse grens beoordeeld of u wel of niet Nederland in mag reizen. Zonder document van het Schengenland waar u naar toe wilt reizen is het advies om met een directe vlucht naar uw bestemming te reizen. U heeft misschien een luchthaventransitvisum nodig. Dit hangt onder andere af van uw nationaliteit. Een visumwijzer helpt u te bepalen of u een luchthaventransitvisum nodig heeft. Als u via Nederland naar een ander land reist, heeft u een negatieve testuitslag nodig.

Internationale bescherming en humanitaire overwegingen

Negatieve testverklaring en thuisquarantaine

Mag u naar Nederland reizen omdat u in een uitzonderingscategorie valt? Controleer of u een negatieve testverklaring nodig heeft. En houdt er rekening mee dat u bij aankomst u 10 dagen in quarantaine gaat.

Visumplicht

Bent u een onderdaan van een land waarvoor een visumplicht geldt dan is de gebruikelijke visumprocedure van toepassing.Vraag alleen een visum aan als u uw aanvraag kunt indienen bij een ambassade of External Service Provider en ook daadwerkelijk naar Nederland kunt reizen. Controleer ook de voorwaarden voor internationaal vervoer van IATA.