Soorten coronatesten en testcapaciteit

Wat wordt er precies getest tijdens een coronatest? Kan er ook getest worden of ik corona heb gehad? Lees de veelgestelde vragen over de soorten testen op het coronavirus en de testcapaciteit.

Soorten testen

Wat wordt er precies getest?

De test die door de GGD gebruikt wordt, is een moleculaire test, een PCR. Bij zo’n soort test wordt er met een wattenstaafje keel- en neusslijm afgenomen. Dit slijm gaat naar een laboratorium waar onderzocht wordt of het coronavirus in het slijm aanwezig is. Als het coronavirus in uw slijm zit bent u besmet met corona. 

De test kan alleen laten zien of u corona heeft op het moment dat de test wordt afgenomen. Het kan niet aantonen of u eerder corona heeft gehad.

Kan er ook getest worden of ik corona heb gehad?

Er zijn serologische testen (bloedtesten) die kunnen aantonen of iemand antistoffen in het bloed heeft. Hiervoor wordt bloed afgenomen. Antistoffen zijn een teken dat iemand het virus heeft gehad. Maar deze testen worden meestal nog niet ingezet voor individuele gevallen. De serologische testen worden wel gebruikt in onderzoek op bevolkingsniveau om te ontdekken of mensen in Nederland afweer opbouwen tegen het virus.

Kan er ook getest worden of ik immuun ben voor corona?

Nee. Er wordt niet getest op immuniteit omdat nog onderzocht wordt of het hebben van antistoffen ook betekent dat je het virus niet meer kunt krijgen en dat je niet meer ziek kunt worden. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat mensen met milde klachten minder antistoffen aanmaken en niet (volledig) beschermd zijn tegen het coronavirus.

Wordt er wel onderzoek gedaan naar immuniteit?

Ja, wereldwijd wordt er volop wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen antistoffen in het lichaam en de mate van immuniteit die iemand heeft opgebouwd. Ook lopen er op dit moment 4 onderzoeken onder grote groepen Nederlanders om te achterhalen hoe groot het percentage mensen is die de ziekte heeft doorgemaakt. Ook in Nederland wordt onderzoek gedaan naar immuniteit.

Hoe zit het met sneltesten?

Er zijn allerlei sneltesten van commerciële partijen op de markt. Er wordt dan een druppel bloed afgenomen en gemeten of er antistoffen aanwezig zijn. Uit onderzoek blijkt dat deze testen niet betrouwbaar zijn. De sneltesten die nu te koop zijn geven dus onvoldoende zekerheid. Gebruikers kunnen daardoor onnodig ongerust worden of juist ten onrechte gerustgesteld worden. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst het gebruik van sneltesten af. Meer informatie over sneltesten en waarom deze worden afgeraden staat op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Testcapaciteit

Waarom konden mensen met klachten niet al eerder getest worden?

Toen het coronavirus in maart wijd verspreid bleek in Nederland, waren er nog minder laboratoria betrokken bij het testen en was de testcapaciteit nog in opbouw. Die testcapaciteit is afhankelijk van de beschikbaarheid van:

  • testmaterialen;
  • testmachines;
  • genoeg personeel in laboratoria.

Die materialen en machines waren door de coronacrisis wereldwijd zeer gewild, en dus schaars. Het was een flinke klus om toch voor genoeg materiaal en machines te zorgen. Ook is hard gewerkt aan de logistiek en samenwerking tussen laboratoria onderling en met de GGD’en (die tests afnemen).

Waarom konden eerder alleen bepaalde beroepen getest worden?

Vanwege de beperkte testcapaciteit kon eerst alleen ziekenhuispersoneel en zieke patiënten getest worden. In de maanden april en mei kwamen daar steeds meer beroepen en risicogroepen met klachten bij. Zoals zorgpersoneel buiten het ziekenhuis, docenten, medewerkers kinderopvang, ov-personeel, handhavers, mantelzorgers en contactberoepen. Het uiteindelijke doel was om iedereen in Nederland met klachten te kunnen testen. Sinds 1 juni is dat het geval.

Bekijk ook: