Advies over mogelijke overdracht SARS-CoV-2 naar (huis)dieren

Samenvatting van de Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) die was belegd op 9 april 2020 over de mogelijke transmissie van het SARS-CoV-2 naar (huis)dieren. Het DB-Z bestaat uit veterinaire en humane infectieziektenexperts.

Advies over mogelijke overdracht SARS-CoV-2 naar (huis)dieren (PDF | 7 pagina's | 158 kB)