Strengere regels cosmetische ingrepen

De Rijksoverheid wil dat alleen behandelaars die daarvoor opgeleid zijn, cosmetische ingrepen doen. Degene die de ingreep wil ondergaan, moet weten of de behandelaar is opgeleid voor de ingreep.

Kabinetsplannen voor cosmetische behandelingen

Risicovolle, medische handelingen (voorbehouden handelingen) mogen alleen door bevoegde zorgverleners worden uitgevoerd. Dit is vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Cosmetische behandelingen vallen ook onder deze wet, ook wanneer er geen medische indicatie voor is. Om dit duidelijk te maken is het kabinet van plan de Wet BIG te verduidelijken en aan te passen:

 • Risicovolle handelingen ook in de cosmetische sector alleen door bevoegde zorgverleners

  De wet wordt zo aangepast dat alle voorbehouden handelingen genoemd in de Wet BIG alleen door bevoegde zorgverleners mogen gebeuren, of ze nu met een medisch of cosmetisch doel worden verricht. Dit betekent bijvoorbeeld dat schoonheidsspecialisten niet mogen injecteren met fillers en botox.
 • Laseren toevoegen aan de lijst met risicovolle handelingen

  Mensen kunnen ernstige brandwonden aan de huid oplopen bij een laserbehandeling. Daarom wil het kabinet dat alleen beroepsbeoefenaren die daarvoor bevoegd zijn, mogen laseren.
 • Huidtherapeuten toevoegen aan het BIG-register

  Vooral artsen, dermatologen en huidtherapeuten voeren laserbehandelingen uit. Daarom wil het kabinet dat ook huidtherapeuten in het BIG-register komen te staan. Daarmee komen huidtherapeuten ook te vallen onder het tuchtrecht. Mensen kunnen dan een klacht indienen als de huidtherapeut een fout heeft gemaakt bij een behandeling.

Klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder, al dan niet met bemiddeling van de klachtenfunctionaris? Dan kunt u overwegen een rechtszaak aan te spannen. Maar u kunt ook naar een geschilleninstantie, als uw zorgaanbieder daarbij is aangesloten. Op 1 januari 2017 is dat voor elke zorgaanbieder wettelijk verplicht.

De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van de geschilleninstantie. Heeft u schade geleden? Dan kan de geschilleninstantie een schadevergoeding toekennen. De geschilleninstantie is bevoegd om een schadevergoeding van in ieder geval € 25.000 toe te kennen. In het geschillenreglement van de zorgaanbieder staat het exacte bedrag.

Normen cosmetische sector

Via het BIG-register kunnen mensen controleren met wat voor type arts zij te maken hebben. En of hun arts bevoegd is om zijn beroep uit te oefenen.

Bevoegdheid is nog geen bekwaamheid

Als een arts in het BIG-register staat, is hij bevoegd om zijn beroep uit te oefenen. Of een arts bekwaam is om allerlei cosmetische ingrepen uit te voeren, is daarmee nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van bij- en nascholing en werkervaring. Normen die de sector zichzelf oplegt, helpen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting bepalen of een behandelaar bekwaam is.

Daarom neemt de overheid samen met de cosmetische sector deze maatregelen:

 

 • Kwaliteitsnormen cosmetische sector

  De Rijksoverheid heeft de artsen en medisch specialisten werkzaam in de cosmetische sector gevraagd kwaliteitsnormen op te stellen. Deze normen schrijven voor wanneer een behandelaar bekwaam is om een cosmetische ingreep uit te voeren. De bevoegdheid moet gebaseerd zijn op diens opleiding.
 • Opleiding voor cosmetische handelingen

  Artsen moeten een opleiding voor cosmetische handelingen kunnen volgen. Daarom is er een scholingsmodule opgezet via de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG). Via deze module kunnen artsen scholing volgen in bijvoorbeeld filler behandelingen.