Strengere regels cosmetische ingrepen

Alleen behandelaars met de juiste opleiding mogen cosmetische ingrepen doen. Mensen die een ingreep willen ondergaan, moeten weten of de behandelaar is opgeleid voor deze ingreep. En of de behandelaar de ingreep ook mag doen. Mensen kunnen dit controleren.

Regelgeving

Medische handelingen met een risico (voorbehouden handelingen) mogen alleen uitgevoerd worden door behandelaren die door kennis en kunde bekwaam (vaardig) zijn. Het gaat om handelingen zoals snijden, injecteren of geneesmiddelen voorschrijven. Deze regels gelden ook voor handelingen die medisch gezien niet nodig zijn. Een schoonheidsspecialiste mag dus geen injecties geven.

Dit is vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Alle zorgverleners die in het BIG-register staan, vallen onder het tuchtrecht. Mocht zo’n zorgverlener bij een behandeling een fout maken, dan kunnen mensen een klacht indienen bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Controleer uw behandelaar

Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het register bekijken. Wilt u weten of uw zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen? Dan kunt u uw zorgverlener in het BIG-register op naam zoeken of op BIG-nummer.

Als een arts niet in het BIG-register staat, mag hij niet de titel arts voeren. Hij mag ook geen medische behandelingen met risico’s uitvoeren op eigen gezag.

Bevoegdheid is nog geen bekwaamheid

Als een arts in het BIG-register staat, mag hij medische handelingen uitvoeren. Dat betekent niet dat alle artsen in het register cosmetische ingrepen goed kunnen uitvoeren. Dit hangt ook af van zijn ervaring en hoeveel en welke extra opleidingen de arts heeft gevolgd. Dit kunt u navragen bij uw arts of u kunt ervaringen van anderen opzoeken op internet. Bijvoorbeeld via ZorgkaartNederland.nl.

De overheid en de cosmetische sector willen de vaardigheid van een arts beter kunnen toetsen. Daarvoor hebben zij de volgende maatregelen genomen:

  • Normen voor kwaliteit en vaardigheid
    Artsen en medisch specialisten die werken in de cosmetische sector werken aan normen voor kwaliteit en vaardigheid. Deze normen zullen aangeven wanneer een behandelaar bekwaam is om een cosmetische ingreep te doen. Dit volgt vooral uit de opleidingen die de arts heeft gevolgd.
  • Opleiding voor cosmetische handelingen
    Artsen kunnen een opleiding voor cosmetische handelingen volgen. Er zijn aanvullende opleidingen gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG). Zo kunnen artsen extra scholing volgen in bijvoorbeeld het injecteren van rimpelvullers.