Wanneer en hoe kan ik mijn bedrijf of product bij Defensie aanbieden?

Wanneer u zaken wilt doen met Defensie (acquisitie), is het belangrijk te weten hoe Defensie opdrachten verstrekt. Defensie moet zich namelijk aan bepaalde regels houden. Ook stelt Defensie (kwaliteits)eisen aan de bedrijven waarmee zij zaken doet.

Zakendoen met Defensie

Uitgebreide informatie voor leveranciers vindt u op de pagina 'Zakendoen met Defensie'.

Niet alleen militaire producten

U hoeft niet enkel militaire producten aan te bieden om zaken te doen met Defensie. Defensie koopt ook veel andere producten en diensten in. Militaire producten zijn bijvoorbeeld fregatten, tanks en jachtvliegtuigen. Maar Defensie heeft ook behoefte aan kantoormeubilair, dienstauto's, voedingsmiddelen, kleding en medicijnen. Naast deze producten koopt Defensie diensten in. Voorbeelden hiervan zijn schoonmaakdiensten en (advies)diensten op organisatie-, informatie- en automatiseringsgebied.

Spelregels opdrachtverstrekking defensie

Defensie is een overheidsinstantie. Daarom gelden spelregels als Defensie een opdracht geeft. Bijvoorbeeld de Europese aanbestedingsregels en de beleidsregels Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB).

Informatie over voorgenomen defensieopdrachten

Wilt u weten welke (geplande) defensieopdrachten er zijn, dan zijn er 3 belangrijke informatiebronnen:

Eisen aan leveranciers

Om zaken te doen met Defensie verwacht het ministerie dat u beschikt over voldoende technische kennis, ervaring en kundigheid om de opdracht te kunnen uitvoeren. Daarnaast moet uw bedrijf financieel en economisch gezond zijn. Als u deelneemt aan een aanbesteding kan Defensie aanvullende eisen stellen. Bijvoorbeeld dat u beschikt over een kwaliteitszorgsysteem.

Inkopende diensten Defensie

Als u zaken wilt doen met Defensie, krijgt u te maken met verschillende inkopende diensten binnen het ministerie. De grootste diensten treft u aan binnen de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en het Defensie Ondersteuningscommando.