Beslisnota bij Kamerbrief 11e verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief 11e verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (PDF | 4 pagina's | 129 kB)