Beslisnota bij Kamerbrief over Staat van de Uitvoering, Special 2023 Inspiratie uit het buitenland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Staat van de Uitvoering, Special 2023 Inspiratie uit het buitenland