Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage rapport Venetiëcommissie over de rechtsstaat in Nederland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage rapport Venetiëcommissie over de rechtsstaat in Nederland