Kamerbrief over aanbieding Staat van de Uitvoering en Voortgangsrapportage Werk aan Uitvoering

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) sturen de Tweede Kamer de 1e Staat van de Uitvoering en de 1e Voortgangsrapportage Werk aan Uitvoering. Ook sturen zij een overzicht mee van de stand van zaken van de op dit terrein door de Kamer aangenomen moties.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

Kamerbrief over aanbieding Staat van de Uitvoering en Voortgangsrapportage Werk aan Uitvoering (PDF | 4 pagina's | 214 kB)