Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid

Rapport over opties voor Nederland om online content regulering zo vorm te geven, dat democratische waarden en mensenrechten geborgd zijn op het internet. 

Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid (PDF | 7 pagina's | 214 kB)