Dienstenrichtlijn vastgelegd in Dienstenwet

De Europese Dienstenrichtlijn zorgt ervoor dat ondernemers makkelijker in andere EU-landen hun diensten kunnen aanbieden. Nederland heeft de Dienstenrichtlijn vastgelegd in de Dienstenwet.

Regels voor aanbieden diensten binnen EU

De Dienstenwet is op bijna alle ondernemers van toepassing die diensten verlenen. Bijvoorbeeld installatiebedrijven, makelaars, schilders, glazenwassers en loodgieters. De wet regelt de volgende onderwerpen:

  • Welke diensten en dienstverleners wel en welke niet onder de Dienstenwet vallen.
  • Voorwaarden aan de manier waarop de overheid vergunningen afgeeft. Zo moeten overheden een bevestiging sturen als een ondernemer een vergunning aanvraagt.
  • Het recht voor ondernemers om zaken met de overheid elektronisch af te handelen. Bijvoorbeeld een elektronische aanvraag van een vergunning. Dat scheelt tijd.
  • Samenwerking tussen alle Europese toezichthouders. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld gemeenten en provincies.
  • Wederzijdse erkenning van certificaten en verklaringen. Zo is de Nederlandse verklaring Sociale Hygiëne in de horeca ook geldig in een ander EU-land.
  • Het recht op informatie van zowel ondernemers als hun afnemers. Bijvoorbeeld informatie over de regels waaraan ondernemers moeten voldoen om een dienst te mogen aanbieden.