Beslisnota bij Kamerbrief reactie op rapport digitalisering in wetgeving en rechtspraak

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op rapport digitalisering in wetgeving en rechtspraak (PDF | 1 pagina | 86 kB)