Beslisnota bij Kamerbrief en Voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief en Voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie