Beslisnota bij Kamerbrief over rapport 'Rijk aan gedragsinzichten: editie 2023'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport 'Rijk aan gedragsinzichten: editie 2023'