Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand