Beslisnota bij aanbiedingsbrief evaluatie en ACOI-advies over Regeringscommissaris Informatiehuishouding

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief evaluatie en ACOI-advies over Regeringscommissaris Informatiehuishouding