Kamerbrief Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

Staatssecretaris Knops stuurt de Tweede Kamer een brief over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van het artikel 6.6 van hoofdstuk VII van de Rijksbegroting, over het onderzoeken van het gevoerde beleid rondom de Investeringspost voor doorontwikkeling en innovatie van de digitale overheid.