Digitale Kroonjuwelen - Gegevens, documenten en registraties van Nationaal Belang

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is onderzoek gedaan om te komen tot een advies voor een afwegingskader voor gegevens, documenten en registraties binnen overheidsprocessen van Nationaal Belang. Deze opdracht helpt bij wetgeving op het gebied van informatieveiligheid voor het openbaar bestuur.

Digitale Kroonjuwelen - Gegevens, documenten en registraties van Nationaal Belang