Bekendheid, toepasbaarheid en toegevoegde waarde handreiking ‘non-discriminatie by design’

Dit rapport onderzoekt de vraag in welke mate de handreiking ‘non-discriminatie by design’ bekend is en wordt gebruikt, en mogelijkheden om de impact van de handreiking te vergroten. De handreiking ‘non-discriminatie by design’ is een praktisch toepasbaar ontwerpkader dat ontwikkelaars helpt om al in de ontwikkelfase van een artificiële intelligentie (AI)-systeem discriminerende patronen zoveel mogelijk te identificeren, te voorkomen en te bestrijden.

Bekendheid, toepasbaarheid en toegevoegde waarde handreiking ‘non-discriminatie by design’