Rijk aan Gedragsinzichten - editie 2023

Dit rapport is een uitgave van alle ministeries gezamenlijk, verenigd in het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL). Deze rapportage geeft een indruk van de door de departementen uitgevoerde gedragsprojecten in de periode 2021-2023. In de rapportage wordt duidelijk gemaakt wat de meerwaarde is van het toepassen van gedragsinzichten door de overheid.

Rijk aan Gedragsinzichten - editie 2023