Procesevaluatie elektronische dienstverlening burgerlijke stand

Het rapport evalueert de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand die in werking trad op 1 januari 2020. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid van elektronische dienstverlening bij de aangifte van de geboorte van een kind.

Procesevaluatie elektronische dienstverlening burgerlijke stand