2e deelbesluit Woo-verzoek broncode DigiD

Besluit op een verzoek over de broncode (source code) van DigiD. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt, waarin de link is opgenomen naar de locatie waar de broncode van de DigiD-app is gepubliceerd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

2e deelbesluit Woo-verzoek broncode DigiD