Internationale aanpak drugshandel en criminaliteit

Drugshandel en drugscriminaliteit zijn vaak grensoverschrijdend. Nederland werkt samen met andere landen om internationale drugshandel en georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.

Samenwerking met andere landen bij opsporing drugshandel

Nederland spoort samen met de buurlanden criminaliteit en drugshandel op. Ook werkt Nederland mee aan internationale rechtshulpverzoeken. Verder bestaat de samenwerking uit:

  • Betere afstemming van het drugsbeleid in de verschillende lidstaten van de Europese Unie (EU). Hiervoor stellen de lidstaten een gezamenlijke EU-drugsstrategie op.
  • Elkaar snel informeren als er een nieuwe synthetische drug op de markt komt. Bijvoorbeeld elkaar informeren over de gezondheidsrisico’s en de behandeling van gebruikers. Hiervoor is er het EU Early warning system.
  • Inzichtelijk maken van trends en ontwikkelingen op het gebied van drugs, drugsgebruik en drugsbeleid. Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction verzamelt hiervoor de informatie.