Waar moet ik mijn lachgastank of –cilinder weggooien?

Lachgastanks en –cilinders moet u naar de milieustraat brengen. En niet bij het restafval weggooien, anders kunnen er ongelukken gebeuren. Zij vallen onder de regels van gevaarlijk afval en mogen niet in het gewone afval terechtkomen.

Lachgastanks en cilinders kunnen ontploffen onder druk

Sinds het lachgasverbod dat op 1 januari 2023 inging, worden lachgastanks of –cilinders regelmatig bij het restafval gegooid. Dit is een probleem voor bedrijven die afval verwerken. Die bedrijven vermalen en verbranden afval. De cilinders en tanks kunnen in het restafval onder druk komen te staan en ontploffen daardoor regelmatig. 

Een ontploffing door een tank kan medewerkers bij de afvalverwerking ernstig verwonden. Ook raken containers, vuilniswagens en andere machines beschadigd. Hierdoor kunnen bedrijven het andere afval niet verwerken. Dit zorgt voor vertraging en hoge kosten.

Lachgastanks en –cilinders inleveren bij de milieustraat

Lege tanks of andere drukhouders moet u naar de milieustraat brengen. Zij vallen onder de regels van gevaarlijk afval. Bij de milieustraat kunnen ze veilig worden opgeslagen en afgevoerd. Werknemers van de milieustraat mogen lege lachgascilinders innemen, omdat het gaat om (gevaarlijk) afval en niet meer om drugs.