Duurzame energie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Windenergie op zee

De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle energie die we in Nederland gebruiken uit duurzame bronnen komt. En in 2023 zelfs 16%. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen. Niet alleen op land, maar ook op zee. Op de Noordzee komen daarom meer windmolens. De Rijksoverheid wijst gebieden aan waar windparken op zee worden gebouwd.

Om hoeveel windenergie gaat het?

In 2015 werd 357 megawatt opgewekt door windmolens in zee. In het Energieakkoord voor duurzame groei staat de afspraak om in 2023 voor minimaal 4.450 megawatt vermogen aan windmolens op zee te hebben staan. Die voorzien dan jaarlijks ongeveer 5 miljoen huishoudens van elektriciteit. Windmolens op zee leveren dan 3,1% van alle energie in Nederland in 2023. Daarmee dragen ze bij aan de doelstelling dat 16% van alle energie in Nederland duurzaam is in 2023.

Steeds meer windenergie Windenergie op land en windenergie op zee
Windenergie op landWindenergie op zee
20004470
20014850
20026720
20039050
200410750
200512240
20061453108
20071641108
20081921228
20091994228
20102009228
20112088228
20122205228
20132485228
20142637228
20153019357
2016*v*v
2017*v*v
2018*v*v
2019*v*v
20206000*v*v
2021*v
2022*v
20234450*v
Brontabel als csv (363 bytes)

Windparken op de Noordzee

In 2016 zijn er 3 actieve windparken op de Noordzee:

Windpark Aantal windmolens Vermogen per windmolen (in megawatt) Vermogen windpark (in megawatt) Elektriciteit voor aantal huishoudens In gebruik sinds
Luchterduinen 43 3 129 145.000 2015
Prinses Amaliawindpark 60 2 120 125.000 2008
Egmond aan Zee (OWEZ) 36 3 108 100.000 2007
           
Totaal 139   357    

Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te behalen bouwt Nederland de komende jaren grote windparken op de Noordzee.

Geminiparken

Op dit moment zijn er 2 windparken op de Noordzee in aanbouw: Buitengaats en Zee-Energie (ook wel: de Geminiparken). Deze windparken komen ten noorden van de Waddeneilanden. Samen leveren ze 600 megawatt elektriciteit. De verwachting is dat beide windparken klaar zijn in juli 2017. Dan wekken de windparken in de Noordzee samen ongeveer 957 megawatt aan elektriciteit op.

Borssele

Ook wordt begonnen aan de bouw van het windpark Borssele. Naar verwachting worden de eerste 2 kavels voor € 2,7 miljard minder subsidie gebouwd dan waarmee rekening is gehouden. Dit staat in de begroting van het ministerie van EZ voor 2017. De bouw van dit windpark is naar verwachting in 2020 klaar. Het windpark voor de Zeeuwse kust levert dan ten minste 700 megawatt elektriciteit. Daarmee voorziet het 1 miljoen huishoudens van elektriciteit.

Beleid windenergie op zee

De Rijksoverheid stimuleert bedrijven om te investeren in duurzame energie, zoals windenergie op zee. Bijvoorbeeld met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+-regeling). Dit is een subsidie voor de productie van duurzame energie. Ook wijst de Rijksoverheid gebieden aan voor de bouw van windparken op zee. Alleen binnen die gebieden is windenergie op zee mogelijk. Er is gekozen voor een beperkt aantal grote windparken. Dat is goedkoper. En zo blijft er zo ruimte over voor andere gebruikers op de Noordzee, zoals de scheepvaart.

De aangewezen gebieden voor de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland zijn iets te klein voor het hier te plaatsen vermogen. Daardoor is er extra ruimte nodig in aanvulling op de al aangewezen gebieden. In de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust zijn 2 extra stroken aangewezen. Dit om ervoor te zorgen dat de benodigde extra ruimte beschikbaar komt.

Inspraak op plannen

Bij het nemen van besluiten over windenergie op zee kunt u op verschillende momenten uw mening geven. Dat kan via Platform Participatie en via Bureau Energieprojecten.

Documenten

De Rijksoverheid. Voor Nederland