Duurzame energie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Zonne-energie

Zonlicht kan worden omgezet in warmte via zonnecollectoren (of zonneboilers) en elektriciteit via zonnepanelen. De overheid stimuleert duurzame energie, bijvoorbeeld via belastingkorting voor burgers die gezamenlijk zonne-energie opwekken.

Maatregelen voor goedkopere zonne-energie

Zonne-energie is duurzaam: het raakt niet op en er komt geen broeikasgas bij vrij. Maar de techniek is nog vrij duur. De overheid helpt bedrijven en consumenten daarom te investeren in bijvoorbeeld de aanleg van zonnepanelen. Enkele maatregelen zijn:

  • 9 cent per kilowattuur korting op de energiebelasting voor mensen die samen met anderen duurzaam elektriciteit opwekken. Bijvoorbeeld met een zonnepaneleninstallatie op het dak van een school of een loods.
  • Tot 9 cent subsidie per kilowattuur voor grootschalige projecten met zonne-energie. Het gaat om projecten met een vermogen van meer dan 15 kilowattpiek en een grootverbruikersaansluiting. De subsidie loopt via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).
  • Huishoudens mogen zelfgeproduceerde stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Dit 'wegstrepen' van het eigen gebruik heet salderen. Wie meer produceert dan afneemt, ontvangt een vergoeding die per leverancier kan verschillen.
  • Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunnen zowel particulieren als zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van onder andere een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel. De regeling loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekendgemaakt. Meer informatie over de ISDE vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Goedkopere techniek voor zonne-energie

De energiesector is een van de topsectoren van de Rijksoverheid. Topsectoren zijn sectoren waarin Nederland internationaal uitblinkt. De Rijksoverheid wil die positie verder versterken. Partijen uit de sector werken samen om nieuwe, goedkopere zonnetechologie te ontwikkelen.

Vergunningen plaatsing zonnepanelen

In de meeste gevallen is geen (omgevings-)vergunning nodig voor plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren. Soms is een vergunning wel nodig. Bijvoorbeeld als het niet past in het plaatselijke bestemmingsplan. Uw gemeente informeert u hierover.

Voor plaatsing van zonnepanelen en zonnecollectoren gelden wel bepaalde regels. Zo moet de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde zijn als die van het dak. Op Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren.

In de folder Zonnecollectoren en zonnepanelen leest u welke regels er gelden. En wanneer u een vergunning moet aanvragen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland