Video en presentaties congres Duurzame Zorg 2019

Ieder jaar wordt er een congres georganiseerd over duurzame zorg. Hier komen organisaties naar toe die het belangrijk vinden om de zorg duurzamer te maken. Veel van deze organisaties zijn aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg.

Tijdens het congres leren organisaties elkaar kennen, en kunnen ze kennis en ervaringen delen die ze hebben over duurzame zorg. Zo kunnen ze samenwerken en van elkaar leren. Elk jaar zijn er weer nieuwe organisaties die zich aansluiten bij de Green Deal Duurzame Zorg. Dit jaar is er ook een verkiezing gehouden. De zorgprofessionals met het beste idee om de zorg duurzamer te maken hebben een prijs gewonnen. 

Congres Duurzame Zorg 2019

*Deze video duurt 4 min 20 sec*

*Muziek speelt* 
 

*Deelnemers lopen het congrescentrum binnen en registeren zich aan de balie.*

Cathy van Beek - Kwartiermaker Duurzame Zorg:

We zijn in Zwolle in een prachtige locatie.

Op het Congres Duurzaamheid in de Zorg.

Het is alweer het derde congres waar zorginstellingen, bedrijven rondom de zorg, overheden, handtekeningen zetten als het gaat om dit zijn wij van plan.

Dit beloven wij als het gaat om duurzaamheid in de zorg.

Beeldovergang

Léon Wever – Programmadirecteur Duurzame Zorg, Ministerie van VWS:

We hebben vandaag twee initiatieven gelanceerd.

Het ene initiatief heet het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg.

Dat is een samenwerkingsverband van allerlei partijen in de zorg.

Met als doel om informatie uit te wisselen en advies te geven over verduurzaming van zorg. Met name gebouwen.

Beeldtekst: www.dezorgduurzaam.nl

Léon Wever – Programmadirecteur Duurzame Zorg, Ministerie van VWS:

De urgentie is groot en we kunnen dat ook eigenlijk bijna dagelijks in de krant lezen.

We hebben nog een tweede initiatief.

Dat is een website van de Rijksoverheid en die gaat over de Green Deal Duurzame Zorg.

Beeldtekst: www.rijksoverheid.nl/duurzamezorg

Léon Wever – Programmadirecteur Duurzame Zorg, Ministerie van VWS:

Zodat we van elkaar leren.

Dat we elkaar kunnen informeren en inspireren.

Beeldovergang

Prof. dr. Guus Velders – Senior wetenschappelijk onderzoeker, RIVM:

2015 was weer warmer.

2016 was weer warmer.

Nou, 2017, 2018 waren geen records, maar waren wel warmer dan ook de hele periode geweest is.

Heel duidelijk een opwarming van de aarde.

Ik heb laten zien dat klimaatverandering ons allemaal aangaat en dat het werkelijk plaatsvindt.

Je ziet de zeespiegel stijgen.

Je ziet de droogte van de afgelopen zomer.

Je ziet de hitte de afgelopen zomer al.

We hebben allemaal met de klimaatverandering te maken.

Het is niet iets van ver weg, van de toekomst.

Het treedt nu al op.

Beeldovergang

*31 verschillende partijen ondertekenen ter plaatse de Green Deal door hun handtekening te zetten onder hun logo op een foam board.*

Cathy van Beek - Kwartiermaker Duurzame Zorg:

De CZ Groep is de eerste zorgverzekeraar die gaat tekenen.

Angelique Bonte - CZ

Als we kijken naar de gebieden waar we als CZ veel verzekerden hebben dan sluiten we met zorginstellingen duurzame coalities, zoals we die noemen.

In een duurzame coalitie kijken we samen naar verbetermogelijkheden.

Niet alleen binnen de zorg, binnen de behandelingen maar ook binnen de bedrijfsvoering.

De leveranciers van preferente geneesmiddelen die moeten een duurzaamheidsverklaring ondertekenen op het moment dat wij ze willen gaan contracteren.

Beeldovergang

Frank Buijs – Takeda Nederland

Takeda is heel goed in staat om maatwerk te leveren bij medicijnen.

De medicijnproductie hebben we in eigen hand.

En ook de levering aan de patiënt.

Wat wij kunnen doen is doseringen zo laag mogelijk maken.

En de doseringen zo maken dat ze uniek zijn voor één patiënt.

Wij produceren één dag van tevoren en leveren dat binnen 24 uur bij de patiënt zodat er niets wordt verspild.

Beeldovergang

*Alle ondertekenaars op het podium*

Beeldovergang

Dr. Michiel Zijp – Senior wetenschappelijk onderzoeker, RIVM:

De grootste klappers van de CO2 voetafdruk van het gemiddelde ziekenhuis lijkt nu te zijn energiegebruik in gebouwen.

Transport van patiënten, zorgmedewerkers en medicatiegebruik.

Beeldovergang

Prof. dr. Guus Velders – Senior wetenschappelijk onderzoeker, RIVM:

Als je kijkt naar de verdovingsmiddelen in operatiekamers dat zijn sterke broeikasgassen.

Een paar duizend keer zo krachtig als CO2.

Verminder het gebruik daarvan.

Of alternatieven kan ook de broeikasgas bijdrage beperken.

Beeldovergang

Prof. dr. Jacqueline Cramer, dagvoorzitter:

We gaan nu over op de verkiezing Duurzame Zorgprofessional van dit jaar.

*Op het podium de winnaars van de juryprijs*

*geklap*

Beeldovergang

Marjolijn Duijvestein - Maag-Darm-leverarts, Amsterdam UMC, een van de winnaars:

Ik heb een project gemaakt dat heet: “Plastic Poep”.

Het gaat om de zorg die ik heb dat we zoveel plastic gebruiken op de dagelijkse werkvloer.

En dat we eigenlijk als zorgprofessional niet weten hoe we dat plastic kunnen scheiden en wat we ermee moeten doen.

Omdat het ons toch wordt opgedrongen en we willen ervan af.

Beeldovergang

Piter Oosterhof – Poliklinisch apotheker, een van de winnaars:

Pharmaswap is een marktplaats waar apotheken kwalitatief goede geneesmiddelen onder de aandacht kunnen brengen van andere apothekers met als gedachte deze goede geneesmiddelen van spillage te redden.

Onze pilot heeft zich gericht op 20 apotheken waarbij we zien dat 68 verpakkingen via dit platform hebben verhandeld.

We hebben daarbij een kostenreductie gegenereerd van 54.000 euro.

Beeldovergang

Jeroen Meijerink – Afdelingshoofd Operatiekamers, Radboudumc, een van de winnaars:

Ik wil deze prijs gaan inzetten om juist andere ziekenhuizen mee te laten doen aan het vergroenen van hun operatiekamers.

Operatiekamers zijn enorm vervuilend binnen een ziekenhuis.

Als we dat met meerdere ziekenhuizen in Nederland gaan doen dan gaan we samen een hele grote impact hebben in het verduurzamen van de zorg in Nederland.

Beeldovergang

Léon Wever – Programmadirecteur Duurzame Zorg, Ministerie van VWS:

We zijn vorig jaar begonnen met 130 partijen die de Green Deal hebben ondertekend. Nu staan we op 200.

We nodigen alle partijen in de gezondheidszorg uit of dat nou zorginstellingen, financiers, kennisinstellingen, bedrijven zijn.

We nodigen ze allemaal uit om de Green Deal te ondertekenen.

En te werken aan verduurzaming van de zorg.

Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.

Logo Green Deal

www.rijksoverheid.nl/duurzamezorg

Presentaties