Eergerelateerd geweld voorkomen

Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om de eer van een familie te beschermen of herstellen. Bijvoorbeeld omdat een jonge vrouw aan een gedwongen huwelijk probeert te ontkomen. De overheid wil eergerelateerd geweld aanpakken met voorlichting, het beter herkennen van signalen en het bieden van hulpverlening. En door daders op te sporen en te straffen.

Hulpverleners helpen eergeweld te herkennen

Professionals, zoals politie en hulpverleners herkennen eergerelateerd geweld niet altijd als een specifieke vorm van geweld. Eergerelateerd vraagt  om een specialistische aanpak. Dat is in veel gevallen anders dan  huiselijk geweld of kindermishandeling. Soms blijkt pas later dat het geweld een eermotief had.

Op de website Huiselijkgeweld.nl. staan ook hulpmiddelen waar professionals gebruik van kunnen maken. Deze website geeft handreikingen en informatie voor iedereen die met huiselijk geweld, kindermishandeling en eergerelateerd geweld in aanraking komt.

De factsheet Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld beschrijft wat professionals moeten doen bij (vermoedens) van dit soort geweld. Het is een hulpmiddel voor het volgen van de stappen van de Meldcode. 

Eergerelateerd geweld is strafbaar

Eergerelateerd geweld is in Nederland strafbaar. De politie is daarom ook betrokken bij de aanpak van eergerelateerd geweld. De lokale politie kan moeilijke zaken voorleggen bij het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG). Dit is een onderdeel van de landelijke politie. Ook andere organisaties zoals Fier, Sterk Huis, Veilig Thuis en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating kunnen dit doen. Het LEC EGG ondersteunt de lokale politie en haar partners bij de aanpak van deze zaken.