Eergerelateerd geweld voorkomen

Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om de geschonden eer van de familie te herstellen. Bijvoorbeeld omdat een jonge vrouw van huis wegloopt om aan een gedwongen huwelijk te ontkomen. De overheid wil eergerelateerd geweld voorkomen en bestrijden door onder meer daders op te sporen en te straffen.

Hulpverleners helpen eergeweld te herkennen

Professionals, zoals politie en jeugdhulpverleners kunnen eergerelateerd geweld niet altijd herkennen. Bijvoorbeeld omdat de vorm van geweld lijkt op huiselijk geweld of kindermishandeling. Soms blijkt pas later dat het geweld een eermotief had.

Professionals kunnen hulpmiddelen gebruiken om eergeweld te herkennen. Onder andere een signalenlijst om geweld in afhankelijkheidssituaties te signaleren. Hierop staan de belangrijkste kenmerken geweld. Ook van eergerelateerd geweld. Een sterk signaal is bijvoorbeeld als iemand zich plotseling verloofd met een vreemde of als iemand vaak wordt vernederd. 

Op de website Huiselijkgeweld.nl. staan ook hulpmiddelen waar professionals gebruik van kunnen maken. Deze website geeft handreikingen en informatie voor iedereen die met eergerelateerd geweld in aanraking komt.

De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld beschrijft wat professionals moeten doen bij (vermoedens) van dit soort geweld.

Eergerelateerd geweld strafbaar

Eergerelateerd geweld is in Nederland strafbaar. Er is een landelijke standaard afgesproken voor vroegherkenning en behandeling van dit soort zaken bij de politie.