Maatregelen examens 2023

De afname van de examens in 2023 vindt plaats zoals voor de coronacrisis. Wel gelden in 2023 enkele maatregelen voor de examens.

Tweede tijdvak uitgebreid

Het tweede tijdvak gaat van 4 naar 10 afnamedagen. Ziekte of quarantaine tijdens het eerste tijdvak wordt dan beter opgevangen.

Meer tijd voor examens vmbo

De afnameperiodes voor examens in het vmbo worden langer. Het gaat hierbij om:

  • de digitale centrale examens; 
  • het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).

De vmbo-examens starten op 3 april 2023 en worden verlengd tot en met 21 juli 2023. Scholen en leerlingen hebben hierdoor meer ruimte om de examens af te ronden.

Geen extra herkansing of duimregeling in 2023

Voor leerlingen geldt dat de exameneisen weer teruggaan naar het niveau van voor corona. Dit zorgt ervoor dat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op de samenleving en de arbeidsmarkt. En succesvol zijn in hun vervolgopleiding. Leerlingen moeten hiervoor de kennis en vaardigheden hebben. Daarom is er bij het examen in 2023 geen mogelijkheid tot extra herkansing of een duimregeling.

Maatregelen staatsexamens 2023

Voor staatsexamenkandidaten die in 2023 hun diploma willen halen, gelden 2 maatregelen:

  • Een uitgebreide herkansingsregeling
    Slaagt een kandidaat niet meteen? Dan heeft de kandidaat het recht op een herkansing. Dit geldt voor alle (of enkele) onderdelen van maximaal 2 vakken waarvoor in 2023 examen is gedaan. De kandidaat moet door de herkansing wel kunnen slagen. 
    De onderdelen waarvoor dit geldt zijn: centraal examen, mondeling college-examen, schriftelijk college-examen en praktisch college-examen.
  • Een duimregeling
    Gaat een staatsexamenkandidaat in 2023 op voor het diploma? En worden 1 of meer resultaten uit 2020, 2021 en/of 2022 ingebracht? Dan geldt dat de resultaten van 1 vak buiten beschouwing wordt gelaten bij de uitslagbepaling als de kandidaat hierdoor slaagt. Het vak dat buiten beschouwing wordt gelaten mag geen kernvak zijn.

Op de website van DUO staat meer informatie over de staatsexamens.