Beslisnota bij Kamerbrief aanpak natuurinclusief isoleren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief aanpak natuurinclusief isoleren