Kamerbrief over Warmtefonds, Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS)

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken en de monitoring van het Warmtefonds, de tijdelijke verhoging van de subsidiebedragen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Ook informeert zij de Tweede Kamer over de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS), die op 1 januari 2021 in werking zal treden.

Kamerbrief over Warmtefonds, Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) (PDF | 5 pagina's | 267 kB)