Hoe kan ik energie besparen in mijn koopwoning?

U kunt zelf maatregelen nemen om uw woning energiezuiniger te maken. Voor sommige maatregelen krijgt u subsidie of belastingvoordeel. U kunt ook een ‘energiebespaarlening’ afsluiten met een passende rente.

Tips om uw huis energiezuiniger te maken

U kunt in uw huis energie besparen door bijvoorbeeld uw woning te isoleren of te kiezen voor een warmtepomp. Milieu Centraal heeft een overzicht van energiebesparende maatregelen bij u thuis.

Ook op Verbeteruwhuis.nl ontdekt u welke energiebesparende maatregelen voor uw woning geschikt zijn. U leest wat de eenmalige kosten ervan zijn en wat het u aan financieel voordeel oplevert.

Financiering energiezuinig huis

Voor energiebesparende maatregelen aan uw woning kunt u soms gebruik maken van subsidies, leningen of andere regelingen:

Goedkope lening afsluiten

U kunt een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld bij het Nationaal Warmtefonds. U kunt daar de 'Energiebespaarlening' met passende rente aanvragen voor bedragen van € 2.500 tot 25.000. De looptijd is 7, 10, 15 of 20 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening. Voor een Zeer Energiezuinig Pakket of Nul op de Meter kunt u maximaal € 65.000,- lenen (looptijd 15 of 20 jaar).

Vve’s kunnen leningen met een looptijd van maximaal 30 jaar aanvragen.

Lager btw-tarief werkzaamheden eigen woning

Er geldt een lager btw-tarief van 9% voor werkzaamheden aan uw woning. Daar valt ook isolatie onder. Voorwaarde is wel dat uw woning minstens 2 jaar oud is.

Subsidies van gemeenten

Sommige gemeenten bieden subsidie aan voor energiebesparende maatregelen. Kijk op de website van uw gemeente of op Energiesubsidiewijzer.nl.

Meefinancieren met hypotheek

U kunt energiebesparing ook meefinancieren in uw hypotheek. Vraag uw hypotheekverstrekker of bank naar de voorwaarden.

Slimme meter geeft inzicht in energieverbruik

Een slimme meter kan u helpen om energie te besparen. Met een slimme meter kunt u elke maand van uw energiebedrijf een overzicht ontvangen van uw energieverbruik en de geschatte kosten. Heeft u nog geen slimme meter? Uw netbeheerder kan u vertellen wanneer u een slimme meter krijgt.

Wilt u dagelijks inzicht in uw energieverbruik? Koppel dan een energieverbruiksmanager aan uw slimme meter. Een overzicht van producten en diensten ziet op www.energieverbruiksmanagers.nl.

Check energielabel bij aankoop woning

Bent u van plan een woning te kopen? Aan het definitieve energielabel kunt u zien hoe energiezuinig deze woning is. Op het label vindt u ook informatie over energiebesparende maatregelen die u kunt nemen. Controleer zelf wat het energielabel van uw woning is.