Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn voorlopige energielabel?

U kunt uw voorlopige energielabel laten omzetten in een definitief energielabel. Dit kunt u aanvragen op Energielabelvoorwoningen.nl. Hierbij kunt u aangeven welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Het definitieve energielabel kan daardoor anders zijn dan het voorlopige label.

Voorlopige energielabel is een inschatting

Het voorlopige energielabel is alleen een inschatting van de energieprestatie van uw woning. De Rijksoverheid baseert zich daarbij onder andere op openbare gegevens uit het Kadaster.

Effect energiebesparende maatregelen op energielabel

Bent u benieuwd wat het effect is van een energiebesparende maatregel voor uw energielabel? Of bent u benieuwd welke maatregelen u kunt nemen om uw woning energiezuiniger te maken? Op Verbeterjehuis.nl en Eigenhuis.nl/energiehuis kunt u zien welke maatregelen u kunt nemen.

Geen bezwaar mogelijk tegen voorlopig energielabel

U kunt geen bezwaar indienen tegen het voorlopige energielabel. U kunt er ook geen rechten aan ontlenen. Alleen een definitief energielabel is geldig bij de verkoop of verhuur van uw woning.