De Europese Unie voor Nederlanders

Het kabinet vindt het belangrijk dat Nederlanders meer weten over de plannen en afspraken van de Europese Unie (EU), en de rol van Nederland daarin. Het kabinet is een informatiecampagne voor Nederlanders gestart en gaat in gesprek: over wat de EU voor u betekent.

Wat heeft Nederland aan de Europese Unie?

Bekijk in 1 minuut wat Nederland aan de EU heeft:

Je hoort het regelmatig voorbijkomen:
de Europese Unie.
Maar wat hebben we eigenlijk aan de EU?
Kan Nederland het niet beter alleen?
Ik leg het je uit: EU in één minuut.
In de EU werken 27 landen
op allerlei manieren samen.
De vrije handel zorgt
voor meer banen, extra inkomsten
en dat producten beter en goedkoper zijn.
Goed voor je portemonnee dus.
Andere voordelen:
dat je vrij kunt reizen,
wonen, werken, ondernemen
en studeren in EU-landen.
Daarnaast kun je binnen de EU
overal appen en bellen zonder extra kosten.
De EU zorgt er ook voor
dat we problemen kunnen aanpakken
die Nederland niet alleen kan oplossen.
Denk aan het tegengaan van klimaatverandering
of internationale criminaliteit.
In de EU wisselen landen continu
kennis en informatie uit
om criminelen op te sporen.
Dat maakt ook Nederland een stukje veiliger.
Samen staan we sterker
en krijgt de EU meer voor elkaar in de wereld.
Want met zo veel landen samen
leg je natuurlijk meer gewicht in de schaal.
En... Stop de tijd.
Dus dat heeft Nederland aan de EU.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Buitenlandse Zaken.)

In gesprek met Nederlanders over de EU

Europese samenwerking kan best ingewikkeld zijn. Maar het is wel belangrijk dat Nederlanders weten wat er gebeurt. Want de EU heeft invloed op het leven van alle Nederlanders. Daarom wil de regering zorgen dat er duidelijke informatie is over Nederland in de EU. En met Nederlanders daarover in gesprek gaan. Met dat doel is er in 2024 en 2025 de informatiecampagne Over Europa.

Eerdere campagne: Kijk op Europa

Ook in 2021 en 2022 kon iedere Nederlander via Kijk op Europa meedenken over de toekomst van de EU. Het kabinet verzamelde alle ideeën en meningen. De inbreng van Nederlanders wordt gebruikt om Europese plannen te maken. 

Deelnemers lieten weten dat ze meer informatie wilden over de EU, en meer gesprekken over Nederland in de EU. Dat leidde tot de nieuwe campagne Over Europa.

Wat betekent de EU voor u? En wat zijn de Nederlandse EU-plannen? In onderstaande artikelen leest u hier meer over.