Aanleiding en opzet experiment gesloten coffeeshopketen

Het wietexperiment moet duidelijk maken of het huidige gedoogbeleid voor hennep en hasjiesj anders ingericht kan worden. De productie en toelevering van hennep aan coffeeshops is nu illegaal, terwijl de overheid de verkoop gedoogt. 

Aanleiding en doel van het experiment

Nederland telt 570 coffeeshops verspreid over 102 gemeenten. De overheid gedoogt dat coffeeshops hennep aan consumenten verkopen. Maar de productie en toelevering van deze hennep aan coffeeshops wordt niet gedoogd en is illegaal. Steeds nadrukkelijker vraagt de samenleving aandacht voor de problemen die dit gedoogbeleid met zich mee brengt. Daarom vindt het experiment plaats met als doel om te kijken of en hoe telers op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj legaal aan coffeeshops kunnen leveren. 

Aanleiding

In de jaren ’70 is dit gedoogbeleid voor de verkoop van hennep in coffeeshops ingevoerd om de markten voor harddrugs en softdrugs te scheiden. Maar deze scheiding heeft ook problemen opgeleverd. Steeds nadrukkelijker vraagt de samenleving aandacht voor de problemen die het gedoogbeleid met zich mee brengt. Vooral burgemeesters hebben aangegeven dat zij hierdoor binnen hun gemeenten problemen ervaren. Bijvoorbeeld op het gebied van de openbare orde, de volksgezondheid en ondermijnende criminaliteit.

Dit kabinet heeft daarom in het regeerakkoord afgesproken om een kleinschalig experiment uit te voeren. Dit gebeurt in 10 gemeenten. Het experiment moet duidelijk maken of het mogelijk is om coffeeshops gereguleerd te voorzien van op kwaliteit gecontroleerde hennep in een gesloten coffeeshopketen. En wat de effecten daarvan zijn voor de openbare orde en volksgezondheid.

Doel van het experiment

Het doel van het experiment is om te kijken of en hoe telers op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj gedecriminaliseerd aan coffeeshops kunnen leveren. Decriminaliseren houdt in dat wetgeving zodanig wordt aangepast dat teelt, distributie en verkoop binnen het experiment niet langer strafbaar zijn. Daarnaast wil het kabinet bekijken wat de effecten van het experiment zijn op de problemen die sommige gemeenten ervaren. Bijvoorbeeld op de criminaliteit en de volksgezondheid.

Opzet van het experiment

Tijdens het experiment verkopen coffeeshops in 10 deelnemende gemeenten de gereguleerde, op kwaliteit gecontroleerde hennep. Deze hennep wordt geproduceerd door maximaal 10 geselecteerde telers. Deze telers worden via een selectieprocedure gekozen.

De geselecteerde telers kunnen met de coffeeshops overleggen welke variaties hennep geteeld worden. Lees meer over de opzet van het experiment in de brochure Experiment gesloten coffeeshopketen.

4 fasen

Het wietexperiment bestaat uit 4 fasen: een voorbereidingsfase, een overgangsfase, een experimenteerfase en een afbouwfase. Deze fasen regelen een geleidelijke overgang van de huidige situatie naar het experiment en andersom. Tijdens het experiment geldt de nieuwe experimenteerwet- en regelgeving. Bekijk voor meer informatie over de 4 fasen de brochure Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen.

Nieuwe wet- en regelgeving experiment

De wet maakt het experiment mogelijk en bepaalt dat de teelt en verkoop van hennep binnen het experiment niet strafbaar is. En de wet bepaalt hoe lang het experiment duurt. Lees meer over de wetgeving waarop het Experiment gesloten coffeeshopketen is gebaseerd.

Advies, begeleiding en evaluatie wietexperiment

Gedurende het experiment worden de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg geadviseerd door een tweetal commissies. Lees meer over de adviescommissie Knottnerus en de Begeleidings- en Evaluatiecommissie.

Controle op verloop experiment

Tijdens het experiment volgen onafhankelijke onderzoekers de ontwikkelingen. De onderzoekers starten met meten tijdens de voorbereidingsfase van het experiment, zodat er een goed beeld is van hoe de situatie er nu uit ziet. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft deze onderzoekers geselecteerd. De Begeleidings- en Evaluatiecommissie zal de onderzoekers van het wietexperiment te begeleiden. Deze Begeleidings- en Evaluatiecommissie zal het experiment ook evalueren.

Documenten