Aanleiding en opzet experiment gesloten coffeeshopketen

Het wietexperiment moet duidelijk maken of het huidige gedoogbeleid voor cannabis anders ingericht kan worden. De productie en toelevering van cannabis aan coffeeshops is nu illegaal, terwijl de overheid de verkoop gedoogt. 

Aanleiding van het experiment

Nederland telt ongeveer 570 coffeeshops verspreid over 102 gemeenten. De overheid gedoogt dat coffeeshops cannabis aan consumenten verkopen. Dat betekent dat coffeeshops onder strenge voorwaarden wiet en hasj kunnen verkopen. Zij worden daarvoor niet strafrechtelijk vervolgd. Maar de productie en toelevering van deze cannabis aan coffeeshops wordt niet gedoogd en is illegaal. 

In de jaren 70 is dit gedoogbeleid voor de verkoop van cannabis in coffeeshops ingevoerd om de markten voor harddrugs en softdrugs te scheiden. Maar deze scheiding heeft ook problemen opgeleverd. Steeds nadrukkelijker vraagt de samenleving aandacht voor de problemen die dit gedoogbeleid met zich mee brengt. Bijvoorbeeld op het gebied van de openbare orde, de volksgezondheid en ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord van 2017-2021 afgesproken om een kleinschalig experiment uit te voeren in 10 gemeenten. 

Doel van het experiment

Het doel van het experiment is om te kijken of en hoe telers op kwaliteit gecontroleerde cannabis gedecriminaliseerd aan coffeeshops kunnen leveren. Decriminaliseren houdt in dat wetgeving zodanig is aangepast dat productie, distributie en verkoop binnen het experiment niet langer strafbaar zijn.

Daarnaast wil het kabinet bekijken wat de effecten van het experiment zijn op de problemen die sommige gemeenten ervaren.

Bekijk ook het onderscheid tussen cannabis, wiet, hasjiesj en hennep.

Opzet van het experiment

Tijdens het experiment verkopen coffeeshops in de deelnemende gemeenten gereguleerde, op kwaliteit gecontroleerde cannabis. Deze cannabis wordt geproduceerd door maximaal 10 aangewezen telers. Deze telers zijn via een selectieprocedure gekozen.

5 fasen

Het experiment bestaat uit 5 fasen. Deze fasen regelen een geleidelijke overgang van de huidige situatie naar het experiment en andersom. Bekijk voor meer informatie over de 5 fasen de  brochure Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen.

Tijdens het experiment geldt de nieuwe experimenteerwet- en regelgeving. Lees meer over de wetgeving waarop het experiment is gebaseerd.

Advies, begeleiding en evaluatie wietexperiment

Gedurende het experiment worden de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd door een tweetal commissies. De onafhankelijke commissie Knottnerus adviseerde over de inrichting en opzet van het experiment. Daarnaast is er een onafhankelijke begeleidings- en evaluatiecommissie aangesteld. Lees meer over de adviescommissie Knottnerus en de begeleidings- en evaluatiecommissie.

Recente stukken over het wietexperiment