Voorwaarden coffeeshops in wietexperiment

Alle coffeeshophouders in deelnemende gemeenten moeten meedoen aan het experiment. Deze coffeeshops moeten aan voorwaarden voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld een administratie bijhouden.

Verplicht deelnemen aan het experiment

Alle coffeeshops in de 10 deelnemende gemeenten zijn verplicht om mee te doen aan het experiment. Zo gelden voor alle coffeeshops dezelfde regels. Ook is voor klanten duidelijk dat zij op kwaliteit gecontroleerde producten kopen.

Alle voorlopige voorwaarden voor coffeeshops voor deelname aan het wietexperiment staan in het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen.

Bestaande wet- en regelgeving tijdens experiment

De bestaande wet- en regelgeving blijft tijdens het experiment voor een groot deel gelden. De coffeeshophouder mag bijvoorbeeld geen:

 • reclame maken;
 • overlast veroorzaken;
 • grote hoeveelheden per keer verkopen;
 • harddrugs aanwezig hebben of verkopen;
 • alcohol schenken, verkopen of aanwezig hebben in de coffeeshops.

Ook blijven de eisen over toelating van jongeren en verkoop van softdrugs aan jongeren gelden.

Nieuwe regelgeving tijdens experiment

Op de volgende punten gelden tijdens het experiment andere regels dan de reguliere wet- en regelgeving.  

Handelsvoorraad

 • Tijdens het experiment geldt de huidige grens van 500 gram niet.
  In principe mag de coffeeshop een ruime marge van 1 week handelsvoorraad aanhouden. De burgemeester bepaalt in de lokale regels hoe de weekomzet wordt vastgesteld.
 • De burgemeester mag extra regels maken. Bijvoorbeeld om een lager maximum in te stellen.
 • Tijdens het experiment moeten coffeeshophouders hun handelsvoorraad binnen de coffeeshop bewaren. Hennep die is besteld maar nog niet geleverd is, valt niet onder de  handelsvoorraad. Een coffeeshophouder mag dus wel een bestelling (en dus een soort voorraad) bij een aangewezen teler aanhouden.

Aanbod hennep

Coffeeshops mogen uitsluitend hennep van aangewezen telers afnemen, in voorraad hebben en verkopen.

Administratie bijhouden

Coffeeshops moeten een traceringssysteem gebruiken. Dit is nodig om de keten van teler naar coffeeshop naar klant gesloten te houden. Daarvoor legt de coffeeshophouder de volgende gegevens vast:

 • welke hennep en hoeveel op welke datum is ontvangen van welke teler;
 • welke vervoerder de hennep heeft geleverd;
 • wat de voorraad is;
 • welke hennep en hoeveel er op welke datum is verkocht aan klanten.

Toepassing ingezetenencriterium

In de deelnemende gemeenten aan de grens met Duitsland of België mogen coffeeshophouders alleen personen toelaten die in Nederland wonen. De coffeeshophouder mag alleen aan deze personen hennep verkopen. Dit is het ingezetenencriterium.

Burgemeesters van andere deelnemende gemeenten kunnen deze verplichting ook laten gelden voor de coffeeshops in hun gemeente.

Informatie geven over gezondheidsproblemen door cannabis (of wiet)

Klanten van coffeeshops in deelnemende gemeenten moeten goede informatie kunnen krijgen over (de risico’s van) het gebruik van hennep. Het verkopend personeel moet daarin getraind worden.
Vertoont een klant problemen door gebruik van hennep? Dan moet het personeel die klant goed kunnen informeren en zo nodig doorverwijzen naar hulpverlening. Daarom moet verkopend personeel :

 • de risico’s van hennep kennen (bijvoorbeeld over effecten en gezondheidsrisico’s);
 • problematisch hennepgebruik kunnen herkennen;
 • advies kunnen geven aan klanten en informatiemateriaal geven;
 • weten wat te doen bij klanten die door hennepgebruik probleemgedrag vertonen.

Ook moet in de coffeeshop het voorlichtingsmateriaal voor de klanten goed zichtbaar aanwezig zijn. Dat materiaal moet het gebruik van hennep, de risico’s daarvan of van problematisch gebruik duidelijk uitleggen.

Ontwikkelingen experiment volgen

Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich abonneren op nieuwsberichten en abonneren op documenten over het experiment gesloten coffeeshopketen.