Beslisnota bij Kamerbrief inzake Antwoorden op tussenbericht ROB herijking gemeentefonds Publicatieversie

Beslisnota bij Kamerbrief over Antwoorden op tussenbericht ROB herijking gemeentefonds. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Antwoorden op tussenbericht ROB herijking gemeentefonds Publicatieversie (PDF | 4 pagina's | 3,4 MB)