Aanvullende brief gemeentefonds maart 2021

Vooruitlopend op de meicirculaire 2021 ontvangen gemeenten informatie via deze aanvullende brief.

Brief aan colleges (PDF | 2 pagina's | 276 kB)

Bijlage (PDF | 24 pagina's | 1 MB)

Veelgestelde vragen (PDF | 1 pagina | 261 kB)

Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft de uitbreiding van het economisch steun – en herstelpakket van 21 januari 2021 en het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021.

Daarnaast was bij de decembercirculaire 2020 nog niet de verdeling van de beschikbaar gestelde middelen bekend met betrekking tot de afvalinzameling, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en de extra middelen die het kabinet in december ter beschikking heeft gesteld voor het Jeugdpakket voor het welbevinden van de jeugd.

Door middel van een aanvullende brief ontvangen gemeenten - vooruitlopend op de meicirculaire 2021 - informatie over het financiële effect van deze middelen voor zover deze via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld.