Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatievoorziening nr. 17

De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein van Interbestuurlijke informatievoorziening.