Septembercirculaire Provinciefonds 2018

De septembercirculaire 2018 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2018 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.