Meicirculaire provinciefonds 2019

De meicirculaire 2019 bevat informatie over de provinciefondsuitkeringen over 2019 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

Bijgevoegd rekenmodel is conform de richtlijnen van de Rijksoverheid alleen aangeboden in ODS-formaat (Open Document Spreadsheet). De rekenbestanden zijn geschikt voor gebruik vanaf Excel 2013. Bij de publicatie van de meicirculaire gemeentefonds 2017 zijn daarnaast andere programma’s genoemd die de rekenbestanden in ODS-formaat kunnen lezen.