Meicirculaire provinciefonds 2021

De meicirculaire 2021 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2021 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.