Beoordelingskader en afwegingskaders voor de clusterindeling en de maatstavenset

Onderliggend aan de beoordelingskaders voor de verdeling van het gemeentefonds zijn deelkaders ontwikkeld om de verschillende opties voor een aangepaste clusterindeling en een aangepaste maatstavenset te beoordelen.

Beoordelingskader voor de clusterindeling - herijking van het gemeentefonds sociaal domein (PDF | 4 pagina's | 82 kB)

Afwegingskader voor de clusterindeling - herijking van het gemeentefonds overige onderdelen (PDF | 3 pagina's | 243 kB)

Afwegingskader voor de maatstaven - herijking van het gemeentefonds sociaal domein (PDF | 3 pagina's | 87 kB)

Afwegingskader voor de maatstaven - herijking van het gemeentefonds overige onderdelen (PDF | 2 pagina's | 108 kB)