Beoordelingskaders voor de verdeling

Om een oordeel te kunnen vormen of de voorstellen voor een nieuwe verdeling van het gemeentefonds een verbetering is voor zowel de verdeelmodellen sociaal domein als de overige onderdelen van het gemeentefonds een beoordelingskader ontwikkeld.