MHPSS in het kort

Q&A's over geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun (MHPSS) in crisissituaties.

Wat valt er onder MHPSS in crisissituaties?

MHPSS staat voor geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun. Dit houdt veel meer in dan therapie voor mensen met zware geestelijke problemen. Ook niet-gespecialiseerde hulpverleners kunnen bijdragen aan het geestelijk welzijn van mensen in crisissituaties

Wat doet minister Kaag precies voor MHPSS in crisissituaties?

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking organiseert op 7 en 8 oktober een MHPSS-conferentie in Amsterdam. Daarnaast brengt ze overal waar dat zinvol is, dit onderwerp ter sprake. Zo hoopt ze te helpen bereiken dat internationale organisaties en andere landen zich hier ook meer voor gaan inzetten.

Wat wil Nederland bereiken met de conferentie op 7 en 8 oktober?

Geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun (MHPSS) moeten een vast onderdeel zijn van noodhulp in crisissituaties. Nederland wil bereiken dat landen en hulporganisaties daarvoor meer gaan doen. Nederland wil ook laten zien dat er vernieuwende en doeltreffende methodes zijn om mensen ter plekke te steunen. Meer info over de internationale conferentie over MHPSS in crisissituaties op 7 en 8 oktober (in het Engels).

Waarom moet MHPSS een vast onderdeel van noodhulp zijn?

Noodhulp werkt beter als geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun (MHPSS) er een vast onderdeel van zijn. MHPSS werkt slechter als hulporganisaties het niet inpassen in al hun activiteiten. Meer over waarom MHPSS een vast onderdeel van noodhulp moet zijn.

Trekt Nederland extra geld uit voor MHPSS in crisissituaties?

Bij MHPSS in crisissituaties gaat het vooral om een slimmere verdeling van bestaand geld. Om dingen in gang te zetten is in het begin extra geld nodig. Maar daardoor is geld dat naar andere onderdelen van noodhulp gaat, beter besteed. Op de langere duur is dus niet meer geld nodig.

Wat kost de MHPSS-conferentie voor Nederland?

Het totale budget voor de organisatie van de MHPSS-conferentie is € 1,2 miljoen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken betaalt de kosten voor een belangrijk deel uit vaste afdelingsbudgetten.

Wat levert de MHPSS-conferentie op voor Nederland?

Nederland kan bereiken dat meer andere landen en donoren zich inzetten en geld geven voor betere MHPSS als vast onderdeel van noodhulp. Zo komt dit doel dichterbij. En Nederland wordt beter zichtbaar als vooraanstaand voorvechter van een belangrijk thema in humanitaire hulpverlening, dat nog onvoldoende aandacht krijgt.