MHPSS in het kort

Q&A's over geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun (MHPSS) in crisissituaties.

Wat valt er onder MHPSS in crisissituaties?

MHPSS staat voor geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun. Dit houdt veel meer in dan therapie voor mensen met zware geestelijke problemen. Ook niet-gespecialiseerde hulpverleners kunnen bijdragen aan het geestelijk welzijn van mensen in crisissituaties. 

Wat doet Nederland precies voor MHPSS in crisissituaties?

Nederland organiseerde op 7 en 8 oktober 2019 een MHPSS-conferentie in Amsterdam. Deze conferentie zette MHPSS in crisissituaties op de internationale (politieke) agenda. Nederland aan de integratie van MHPSS door alle humanitaire organisaties. Nederland pleit daarvoor in internationale vergaderingen en in contacten met partners, en andere donoren.

Om noodhulp mogelijk te maken kiest Nederland voor meerjarige - dus voorspelbare – en grotendeels flexibel in te zetten financiering van het werk van VN-organisaties, de Rode-Kruisbeweging en internationale ngo’s. Bij al deze organisaties pleit Nederland voor het meenemen van MHPSS in hun noodhulpprogramma’s.

Tot slot financiert Nederland twee programma’s die het inpassen van MHPSS in noodhulp en vredesopbouw gemakkelijker maken:

  • Nederland financiert het MHPSS Minimum Services Package van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het VN-kinderfonds (Unicef) en andere VN-organisaties met 5,8 miljoen euro in 2019-2022. Dit programma ontwikkelt een minimum dienstenpakket voor MHPSS, dat bestaat uit bewezen effectieve interventies. Dit pakket wordt nu getest in vijf landen. Het doel is dat dit pakket in de toekomst bij alle nieuwe rampen een hulpmiddel is voor humanitaire programmeurs. Ook biedt het pakket een middel om te begroten wat de kosten zijn van de opgenomen vormen van zorg. Op de website van het Minimum Services Package vindt u een  Engelstalig filmpje, waarin de makers van het pakket uitleggen hoe het zal gaan werken.
  • Nederland initieerde  een  flexibele groep MHPSS-deskundigen die snel inzetbaar zijn in crisissituaties. Zij ondersteunen de benodigde samenwerking tussen hulporganisaties voor MHPSS-programmering en  geven technisch advies aan plaatselijke en internationale hulpverleners. De Nederlandse bijdrage is 3 miljoen euro in 2020-2022. Lees meer over dit programma in de resultatenrapportage van 2020.

Waarom moet MHPSS een vast onderdeel van noodhulp zijn?

Noodhulp werkt beter als geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun (MHPSS) er een vast onderdeel van zijn. Meer informatie over MHPSS in noodhulp staat hier.

Waarom moet MHPSS een vast onderdeel van vredesopbouw zijn

In crisissituaties met gewapend conflict, oorlog of geweld lopen mensen meer risico op een psychische aandoening. Ook hebben deze crises een negatieve invloed op het vertrouwen tussen mensen, verschillende gemeenschappen en hun leiders. Geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun (MHPSS) werkt op individueel niveau, maar draagt ook bij aan verzoening, en het versterken van de weerbaarheid van gemeenschappen. Door deze combinatie kan MHPSS een belangrijke bijdrage leveren aan het tot stand brengen van vrede. Meer over MHPSS in vredsopbouw

Hoe draagt MHPSS bij aan de zelfredzaamheid van mensen in crisissituaties?

In crisis situaties helpt toegang tot MHPSS mensen om beter te kunnen reageren op problemen tijdens de crisis. MHPSS helpt mensen en gemeenschappen ook om in een humanitaire crisis weer naar de toekomst te kijken, waardoor mensen sneller van een humanitaire crisis kunnen herstellen en investeringen in wederopbouw effectiever zijn.

Daarnaast dragen geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn bij aan andere belangrijke doelstellingen van ontwikkelingshulp. Voor zowel individuen als voor gemeenschappen kan geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun (MHPSS) investeringen in onderwijs, (fysieke) gezondheid, sociale bescherming, en economische ontwikkeling effectiever maken.

Meer over MHPSS in crisissituaties.