Taken van een gemeente

Er zijn 342 gemeenten in Nederland. Een gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. Bijvoorbeeld het huisvuil ophalen en bestemmingsplannen maken.

Gemeente voert landelijk en eigen beleid uit

Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Het maken van die keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Daarnaast voert de gemeente ook veel landelijke wetten uit. Dit heet medebewind. Zo moet elke gemeente paspoorten en identiteitskaarten uitgeven aan haar inwoners. 

Taken van gemeenten

Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente:

 • houdt bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs.
 • geeft uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.
 • is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de jeugdhulp.
 • is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
 • maakt bestemmingsplannen. Hierin staat welk gebied bestemd is voor huizen, welk deel voor natuur en welk deel voor bedrijven.
 • houdt toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met woningcorporaties.
 • legt straten, wegen, voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden.
 • voert de Wet milieubeheer uit. Deze regelt onder andere de gescheiden inzameling van huisvuil.
 • geeft subsidies, bijvoorbeeld aan een zwembad of bibliotheek.
 • zorgt dat bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn.