Mag een apotheek een ander geneesmiddel geven dan de arts heeft voorgeschreven?

Een apotheek mag u een ander merk geneesmiddel meegeven dan op uw recept staat. Wel moet de werkzame stof en de concentratie van het geneesmiddel hetzelfde zijn als het receptmedicijn.

Duurder geneesmiddel vervangen door goedkoper medicijn

Apothekers mogen uit eigen beweging een (duurder) merkgeneesmiddel vervangen door een (voordeliger) generiek medicijn. Generieke medicijnen zijn medicijnen met dezelfde werkzame stof, maar zonder merk. De meeste zorgverzekeraars vergoeden namelijk alleen de goedkoopste variant van een medicijn met dezelfde werkzame stof. Want de overheid wil geneesmiddelen betaalbaar houden. Uw apotheker moet u wel melden dat u een generiek medicijn krijgt.

Op verzoek van arts wel duurder medicijn

Uw arts kan het nodig vinden u een speciaal merkgeneesmiddel voor te schrijven. In dat geval mag de apotheker u geen generiek medicijn meegeven.