Mag een arts via internet medicijnen voorschrijven?

Een arts mag u alleen onder voorwaarden via internet medicijnen op recept voorschrijven. De arts moet bijvoorbeeld een betrouwbaar medisch dossier van u hebben. Deze arts kan uw eigen (huis)arts zijn of diens vervanger.

Voorwaarden online voorschrijven medicijnen

Een arts mag alleen receptmedicijnen online voorschrijven als:

  • de arts en u een arts-patiëntrelatie hebben;
  • de arts uw medicatiehistorie kent; 
  • de arts beschikt over een betrouwbaar medisch dossier van u.

Als de arts niet aan deze voorwaarden voldoet, kan hij geen goede diagnose stellen. De arts mag u dan geen geneesmiddelen voorschrijven via internet. Ook mag een online arts geen medicijnen voorschrijven op basis van een vragenlijst die u heeft ingevuld.